ตู้ ปั น สุ ข ถู ก ทั ว ร์ ล งใ น 2 น า ที ห ม ด เ ก ลี้ ย ง ไ ม่ เ ห ลื อ แ ม้ แ ต่ ชิ้ น เ ดี ย ว

Loading...

เชื่อว่าตอนนี้สถานะการณ์บ้านเมืองเรานั้นส่งผลให้ประชาชนต่างได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของ C o v i d

จึงได้มีประชาชนหลายส่วนออกมาตั้งตู้ปันสุข เพื่อนำอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ที่ต้องการ ขอแค่ให้ผู้ที่ต้องการนั้น

หยิบไปแต่พอดี และให้เหลือให้ผู้ที่ยังต้องการเหมือนกัน เรียกว่าเป็นการแบ่งปันในอีกรูปแบบหนึ่ง จึงให้เราได้

Loading...

เห็นว่ามีตู้ปัญสุขตั้งไว้ตามสถานที่ต่างๆ

ล่าสุด ได้มีเพจเฟซบุ๊ค มีน้ำยา บุฟเฟต์ ข้าวแกงและขนมจีน 58บาท ก็ได้ตั้งตู้ปันสุข โดยมีข้าวสารและอาหารแห้งที่

จำเป็นไว้ในตู้ เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน พากันมาหยิบไปแต่พอดี แต่เมื่อเปิดกล้องวงจรปิดดู ปรากฏว่า

สิ่งของที่อยู่ในตู้ ถูกกลุ่มคนพากันรุมหอบจากตู้ไปใส่ตระกร้าหน้ารถหมดภายในเวลาแค่ 2 นาที โดยทางเพจได้โพสต์

คลิปดังกล่าว พร้อมระบุข้อความว่า เห้อออ ทัวร์ลง 2นาที หมดตู้ แล้วแต่ละคนก็ มีของกันอยู่แล้ว เต็มตะกร้าหน้ารถ

แล้ว เดินหยิบกัน 2รอบ 3รอบ เอาจนกว่าจะหมดตู้ ไม่หมดตู้ ไม่หยุดหยิบ มากันเป็นแก๊งง ที่มีอยู่มันไม่พอกินหลอ

ครับ แล้วคนข้างหลังเค้าจะเอาอะไรกิน เห้อออออออออออออออออออออ

ผมขอวิงวอนอย่าพึ่งหยุดแบ่งปันเพียงเพราะคนไม่กี่คนเลยครับ สังคมเรายังต้องการ การแบ่งปันและกำลังใจอีกมาก

สิ่งที่พี่ๆ มอบให้ ไม่ใช่เพียงอาหาร แต่เรากำลังปลูกจิตสำนึก ให้กับคนในชุมชนด้วยครับ เราเป็นตัวอย่างดีๆ ให้ลูก

,น้อง ,พี่, เพื่อน ได้เห็น แต่เหนือสิ่งอื่นใด น้ำใจที่พี่ๆ ร่วมกันแบ่งปันในครั้งนี้ มันทำสังคมเราอบอุ่นขึ้นมากครับ

ขอบคุณจากหัวใจของผม ขอบคุณ ที่เราไม่ทิ้งกันครับ มีน้ำ ย าบุฟเฟต์ข้าวแกง 58 บาท

ที่มา มีน้ำย า บุฟเฟต์ ข้าวแกงและขนมจีน 58บาท