ห นุ่ มโ พ ส ต์ วิ ธี ป้ อ งกั น ค นนำข อ ง จ า ก ตู้ ปั น สุ ข ไ ป ข า ย

Loading...

เรียกว่าเป็นการแบ่งปันในอีกรูปแบบหนึ่ง จึงให้เราได้เห็นว่ามีตู้ปัญสุขตั้งไว้ตามสถานที่ต่างๆ ตอนนี้มีหลายพื้นที่

หลายจังหวัดนำไอเดียนี้ไปใช้ แต่มีหลายพื้นที่ที่เกิดมีมิจฉาชีพไปโกยเอาของในตู้ไปจนหมด ไม่เหลือให้คนอื่น

แถมยังมีกรณีขับรถเก๋งมาขนเอาก็มี อาจจะนำไปขายต่อก็เป็นไปได้ ล่าสุด ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊ค Pasit Thongsan ได้

Loading...

โพสต์ไอเดียในการนำของไปใส่ตู้ปันสุข โดยจะเขียนใส่สิ่งของก่อนว่า บริจาค กันพวกที่เอาไปแล้วนำไปขายต่อ

โดยโพสต์ระบุว่า วิธีแก้ คนนิสัยเสีย มักมากอยากได้ จากตู้แบ่งปัน แล้วเอาไปขายต่อ

เมื่อโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก

ที่มา Pasit Thongsan