วิน จยย แ ห่ รั บเ งิ น จ า ก น า ย อำเ ภ อ

Loading...

วันที่ 20 พฤษภาคม 63 นายสกุลศักดิ์ มะดาโอ๊ะ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก

จ.นราธิวาส พร้อมกลุ่มเพื่อนบีลา ได้มอบเงินสด จำนวน 200,000 บาท ผ่านนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร

นายอำเภอสุไหงโก-ลก และได้ร่วมกันแจกเงินสดคนละ 200 บาท ให้กับกลุ่มประชาชนที่ยึดอาชีพขี่รถ

Loading...

จักรยานยนต์รับจ้าง ภายในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน 1,000 คน ที่ได้เดินทางมารวมตัวกัน

บริเวณถนนหน้าสวนรื่นอรุณ เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ซึ่งได้รับผลกระทบ จนไม่สามารถประกอบอาชีพ

ได้มานานกว่า 2 เดือนแล้ว เนื่องจากกลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้าง ส่วนใหญ่จะเป็นวินจักรยานยนต์ที่อยู่ประจำตาม

โรงแรมต่างๆ และประจำอยู่ตามช่องทางข้ามผ่อนปรน ที่ปัจจุบันสถานประกอบการและจุดช่องทางข้ามผ่อนปรน

ได้ถูกสั่งปิด ซึ่งการเดินทางมารับเงินของกลุ่มวินรถจักรยานยนต์รับจ้างอย่างล้นหลามในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ

สภ.สุไหงโก-ลก และเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนที่ว่าการ อ.สุไหงโก-ลก มายืนคอยอำนวยความสะดวกในการจัด

ระเบียบ ส่วนเงินที่ได้รับมอบทางกลุ่มวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง ได้มอบให้แม่บ้านเข้าแถวต่อคิวไปซื้อสินค้าธงฟ้า

ราคาประหยัด ที่ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มรการบูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และ

จังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมกันจัดขึ้น ณ อาคารส่วนรื่นอรุณ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้น

อีกทั้งต้องการให้พี่น้องประชาชนได้เก็บหอมรอมริบ เพื่อนำเงินที่มีอยู่ไว้ใช้จ่ายสิ่งของจำเป็น อันเกี่ยวเนื่องของ

เทศกาลฮารีรายอ หรือ วันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยมุสลิม ซึ่งจะมีขึ้นประมาณวันที่ 23 หรือ 24 พ.ค. 63 ที่จะถึงนี้

ด้านนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก กล่าวว่า จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ทำให้ด่าน

พรมแดนสุไหงโก-ลก ปิดมาเป็นเวลานานร่วม 2 เดือน ถึงแม้ว่ากลุ่มวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง จะได้รับเงินช่วยเหลือ

จากรัฐบาลคนละ 5,000 บาท แต่ถือว่าไม่เพียงพอโดยในวันนี้ทางอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปาเสมัส ได้นำ

เงินมามอบให้กับพี่น้องวินรถจักรยายนต์ 1,000 คน ได้นำไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งจากสินค้าธงฟ้าที่กระทรวง

พาณิชย์ได้มาจัดขึ้นในพื้นที่สุไหงโก-ลก วันนี้

ที่มา  แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส