อ ยู่ ต่ อ ไ ม่ ไ ห ว นิ ส สั น ม อ เ ต อ ร์ ป ล ด พ นั ก ง า น 20,000 ค น

Loading...

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า บริษัท นิสสัน มอเตอร์ เตรียมปลดพนักงาน 20,000 คนทั่วโลก

หรือคิดเป็น 15% ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับโครงสร้างองค์กร อันเนื่องมาจากยอดขายที่ลด

ลงในช่วงที่ c o v i d-19 แหล่งข่าวเผยว่านิสสัน ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ 3 ของญี่ปุ่นมีแผนจะปรับลด

Loading...

พนักงานในยุโรปและในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ เพื่อปรับสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและฟื้น

ฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบการแพร่ของ c o v i d 1 9 ไปทั่วโลกส่งผลให้นิสสันต้องปิดโรงงานทั้งในญี่ปุ่นและต่าง

ประเทศ ทั้งยังมีผลต่อยอดขายรถในตลาดสำคัญอย่างภูมิภาคอเมริกาเหนือและยุโรปเมื่อปีที่แล้วนิสสันเคยประกาศว่า

จะปลดพนักงาน 12,500 คนในโรงงาน 14 แห่งทั่วโลกภายในเดือน มี.ค.2023 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการปรับ

โครงสร้างองค์กร อย่างไรก็ตามผลประกอบการที่แย่ลงในช่วงที่ C o v i d-19 ทำให้บริษัทต้อง

เพิ่มแผนปรับโครงสร้าง รวมทั้งปิดโรงงานในสเปน อินโดนีเซีย และในประเทศเกิดใหม่

ที่มา siamtopic