วันสุ ดท้ ายแล้วของก ารทำง าน กลั บไปสู้ต่ อที่บ้ านกัน

จากสถานการณ์ในตอนนี้มีหลายบริษัทที่ต้องปิดตัวลง หรือ ลดจำนวนพนักงานเพื่อความอยู่รอด เช่นเดียวกันกับบริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ซูมิคินไพพ์ โดยเฟซบุ๊กชื่อ Manachai Wngklm‎ ถึง ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า วันสุดท้ายแล้วของการทำงาน กลับไปสู้ต่อที่บ้านกัน บริษัท นิปปอนสตีล แอนด์ซูมิคินไพพ์

โพสต์ดังกล่าว

Loading...

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Manachai Wngklm

สู้ๆนะคะ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Manachai Wngklm

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Manachai Wngklm

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Manachai Wngklm

อ่านต่อ