วั น ห ยุ ด ต ก อี ก ก ร ม อุ ตุฯเ ตื อ น ฝ น ถ ล่ ม ห นั ก เ ส า ร์ อ า ทิ ต ย์ ไ ม่ ร อ ด

กรมอุตุฯ อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้านับตั้งแต่วันที่ 30-31 พ.ค. 2563 ประเทศไทยตอนบน มีฝนเพิ่มมากขึ้น

และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลางและภาคใต้

โดยในภาคเหนือ จะมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกเกิดขึ้นบางพื้นที่

Loading...

เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูง จากประเทศจีนปกคลุมประเทศ ลาวและเวียดนาม ทำให้ร่องมรสุม

เคลื่อนลงมาพาดผ่าน ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

กำลังปานกลางพัดปกคลุม ทะเลอันดามัน และประเทศไทย

ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ ระวังอันตรา ย

จากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม และประชาชนในภาคเหนือระวังอันตรา ยจากลมกระโชกแรง

และลูกเห็บตกไว้ด้วยตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

บริเวณจังหวัดเลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี บึงกาฬ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด

นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม อำนาจเจริญ ยโสธรและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศา

เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29ถึง37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.

เหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง บริเวณจังหวัด

แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พิจิตร พะเยา แพร่ น่าน กำแพงเพชร สุโขทัย ตากและเพชรบูรณ์

อุณหภูมิต่ำสุด 24ถึง27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36ถึง39 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้

ความเร็ว 10-25 กม. /ชม ตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัด

นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ชลบุรี ระยองและตราด อุณหภูมิต่ำสุด 25ถึง27 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง

ประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ใต้ (ฝั่งตะวันออก)เมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด

24ถึง26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนอง กระบี่ ตรัง และสตูล

อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

คลื่นสูงประมาณ 2 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

และภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดราชบุรี นครปฐม

อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท และนครสวรรค์ อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูง

สุด 38-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำ อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.

ที่มา กรมอุตุฯ

อ่านต่อ