2 ก ลุ่ ม สุ ดโ ช ค ดี รั บ เงิ นเยี ย ว ย า เ ป็ นก้ อ น ถึง 15,000 บาท

กระทรวงการคลัง เผย 2 กลุ่ม ที่ผ่านเกณฑ์รับเงินเยี ย ว ย าจากโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ได้เงินรวบยอด 3

เดือน 15,000 บาทวันที่ 30 พ.ค. สำนักข่าว brighttv รายงานว่า กระทรวงการคลังยังคงทำการโอนเงิน

ให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ เพราะได้รับผลกระทบจาก โ ค วิ ด 1 9 เรื่อยๆ ซึ่งมีข่าวว่า ในเดือนมิถุนายน

Loading...

จะมีการโอนเงินรวบยอด 3 เดือน 15,000 บาท ทั้งนี้ การโอนเงินเยียวยา 15,000 บาท จะเป็นกลุ่มที่

สถานะเพิ่งเปลี่ยนเป็นสีเขียว พร้อมได้รับข้อความ ท่านได้รับสิทธิมาตรการเยี ย วย า 5,000 บาท

กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด

และอีกกลุ่มคือกลุ่มที่บัญชีมีปัญหา การโอนเงินไม่สำเร็จ หากแก้ไขโดยการผูกบัญชีกับพร้อมเพย์

หรือ ติดต่อร้องทุกข์ที่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว สามารถรอรับการจ่ายเงินรวดเดียว 3 เดือน คือ เมษายน

พฤษภาคม มิถุนายน ภายในเดือนมิถุนายน โดยจะมีการแจ้งข้อความว่า

วันที่ 01/06/2563 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการ 15000.00

ที่มา

อ่านต่อ