ก า ร ไ ฟ ฟ้ า ส่ ว น ภู มิ ภ า ค เ ปิ ด ล ง ท ะ เ บี ย น ล้ า ง แ อ ร์ แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ร ะ บ บ ไ ฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดลงทะเบียน ล้างแอร์ และ ตรวจสอบระบบไฟ สำหรับผู้ที่สนใจ จำนวน 600 สิทธิ์

ครอบคลุม 75 จังหวัดวันที่ 30 พ.ค. เฟซบุ๊ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายงานว่า 📣PEA 60 ปี จัดเพิ่ม 600 สิทธิ์

ดีต่อใจทั่วไทยราคาเดียว*📣 ล้างแอร์และตรวจสอบระบบไฟ 299 บาท/จุดบริการ

Loading...

📍จองด่วน! โอกาสสุดท้าย โปรโมชัน 60 ปี PEA 600 สิทธิ์ ขยายครอบคลุม 75 จังหวัด*

ยกเว้นเพชรบูรณ์และปัตตานี กับ 2 บริการคุณภาพ ราคาพิเศษ!🎉🎉

1. เช็กระบบไฟฟ้า 9 รายการ เหลือ 299 บาท จากปกติ 700 บาท

2. ล้างแอร์แบบติดผนัง เหลือ 299 บาท จากปกติ 600 บาท

✔️📱เพียงสแกน QR Code เพื่อติดตั้ง PEA Hero Care and Service Application

ทั้งระบบ iOS และ Android แล้วใส่รหัส PEACARE60 รับส่วนลดสุดคุ้ม! ทันที

👉🏻ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 63 – 31 พ.ค. 63

📞สอบถามเพิ่มเติม Call Center 0 2725 4955

ที่มา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ่านต่อ