มู ล นิ ธิ ก ร ะ จ ก เ ง า เ ปิ ด ล ง ท ะ เ บี ย น รั บ ข้ า ว ส า ร – อ า ห า ร แ ห้ ง

มูลนิธิกระจกเงา เปิดให้ลงทะเบียนรับข้าวสาร อาหารแห้ง เช็กได้เลยที่นี่ เริ่มวันที่ 1 มิ.ย. เวลา 10.00 น.

เป็นต้นไปวันที่ 30 พ.ค. เฟซบุ๊ก มูลนิธิกระจกเงา รายงานว่า กล่องแบ่งปัน โครงการอาสามาเยี่ยมกลับมา

อีกครั้ง เปิดให้ลงทะเบียนรับข้าวสารอาหารแห้งทเริ่มวันที่ 1 มิ.ย. เวลา 10.00 น.ช่วยเหลือวันละ 300

Loading...

ครอบครัว ตลอดเดือนมิถุนายนตลอดสองเดือนที่ผ่านมา มูลนิธิกระจกเงา ได้ส่งความช่วยเหลือในรูปแบบ

ของการส่งข้าวสารอาหารแห้ง ใส่กล่องแบ่งปัน โดยโครงการอาสามาเยี่ยม ไปยังครอบครัวได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์โ ค วิ ด-1 9 แต่ละวันของการช่วยเหลือทีมงานได้เห็นความทุกข์ยาก เสียงร้องไห้ของแม่

ที่ต้องการหานมให้ลูก ดังระงมแทบทุกนาทีของการทำงาน พ่อของลูกบางคน ตัดพ้อท้อแท้อย่างไม่เคย

พูดกับใครมาก่อนบางครอบครัวถ่ายรูปสมาชิกตัวน้อยในบ้านยืนเรียงแถวส่งให้เราดู เพราะกลัวว่าเรา

จะคิดว่าหลอกลวง บ้างกลัวว่าถ้าพูดโดยไม่มีภาพ ทีมงานจะไม่เข้าใจ ภาพข อ ง ผู้ พิก า ร ป่ ว ย ติดเตียง

เด็กที่กำลังหิว ถูกส่งมาเพื่อพิสูจน์ความเดือดร้อนนับพันนับหมื่น บางบ้าน ไม่เคยมีอินเตอร์เน็ตใช้

ก็ยังพยายามสมัครเฟซบุ๊กเข้ามาเพื่อคุยกับเรา จะส่งรูปให้ดูยังไม่รู้จะส่งยังไง จะเขียนข้อความส่งมายัง

ไม่รู้ต้องเรียบเรียงเป็นคำพูดแบบไหน เพื่อให้เราเข้าใจถึงความยากแค้นแสนเข็ญนั้น

แต่เชื่อเถอะว่า พวกเราทีมงานมูลนิธิกระจกเงารับทราบ

รับรู้ถึงความทุกข์ยากแสนสาหัสนั้น

เราต่างไม่นิ่งนอนใจ และพยายามช่วยเหลือให้ได้เร็วที่สุด

ดีที่สุด คลอบคลุมและเหมาะสมที่สุด

เท่าที่กำลังของคนในองค์กรทุกคนจะทำได้แล้ว

มาจนถึงวันนี้ 29 พ.ค. 2563 มูลนิธิกระจกเงาขอประกาศว่า

พวกเราได้ส่งกล่องแบ่งปัน โดยโครงการอาสามาเยี่ยม

ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนไว้จำนวน 16,134 ครอบครัว

เสร็จสมบูรณ์แล้ว!!

หลายครอบครัว ส่งภาพรอยยิ้มกลับมาให้หลังได้กล่องแบ่งปัน บางบ้านส่งภาพเด็กๆ ดีใจกับขนมในกล่อง

ภาพถ่ายเซลฟี่กับกล่องแบ่งปันถูกส่งมาให้เราเพื่อขอบคุณ มีให้เห็นเป็นกำลังใจรายวัน

แต่ภาพทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในปริมาณขนาดนี้ไม่ได้เลย หากไม่ได้ความร่วมมือร่วมใจจากผู้บริจาค

ทั้งในระดับบุคคล หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจ ความช่วยเหลือที่หลั่งไหลเข้ามาผ่านมูลนิธิ

กระจกเงานั้น มีมูลค่ามหาศาลกว่ามูลค่าของตัวสิ่งของมากมายเหล่านั้น เพราะหากนับรวมมูลค่าของน้ำใจ

การเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ความพยายามที่จะช่วยเหลืออย่างสุดกำลังของแต่ละคนแต่ละฝ่าย

สิ่งเหล่านี้ล้วนประเมินค่าไม่ได้และเพราะมูลนิธิกระจกเงามีผู้บริจาคสิ่งเหล่านี้หมุนเวียนกันเข้ามา

เราจึงสามารถทำเรื่องที่ใหญ่เกินตัวของพวกเราเองได้ เดือนมิถุนายนนี้ มูลนิธิกระจกเงา จึงยังคงยืนหยัด

ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน เปิดให้ลงทะเบียนรับกล่องแบ่งปันโดยโครงการอาสามาเยี่ยมในเฟส 2

เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนทุกวัน วันละ 300 ครอบครัว เป็นเวลา 1 เดือนเต็ม

ผู้ที่ต้องการขอรับกล่องแบ่งปัน สามารถเข้าไปลงทะเบียน

ในลิงค์ http://mirror.or.th/regis/indexregis.php ได้ในทุกเช้า เวลา 10.00 น.

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2563

สำหรับผู้ที่ยังพอมีกำลังเหลือ มาช่วยกันฝ่าวิกฤตินี้ด้วยกันอีกสักรอบนะคะ

#คนจนต้องไม่อดตายเพราะโควิด #ฝ่าวิกฤติโควิด19

#กล่องแบ่งปันโครงการอาสามาเยี่ยม

#โครงการอาสามาเยี่ยม #มูลนิธิกระจกเงา

ที่มา มูลนิธิกระจกเงา

 

อ่านต่อ