เช็ ค สถ านะเร าไม่ทิ้ งกั น พรุ่ งนี้ รั บเงิ นทีเดี ยว 15,000

จากกรณี รัฐบาลเปิดมาตรการช่วยเหลือชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID 19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาทต่อเดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “เราไม่ทิ้งกัน” เท่านั้น ซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้ว แต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะ, ยกเลิกการลงทะเบียน, ยื่นทบทวนสิทธิ์, เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน และยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้

ทางด้าน กระทรวงการคลัง ได้อัปเดตข้อมูลโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ณ วันที่ 28 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยระบุว่า ขณะนี้โครงการมีความคืบหน้า 99.5% โดยมีผู้ได้สิทธิ์ทั้งหมด 15.1 ล้านราย ไม่ได้รับสิทธิ์ 7.03 ล้านคน โดยมีผู้ที่ลงทะเบียนไม่ผ่าน 1.7 ล้านคน ที่คลังกำลังพิจารณามาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสม

Loading...

ขณะที่ แฟนเพจเฟซบุ๊ก ถาม-ตอบ ปัญหามาตรการเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท โพสต์อัปเดตความคืบหน้ามาตรการเราไม่ทิ้งกัน โดยสรุปข้อความได้ดังนี้

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ที่สถานะเปลี่ยน วันที่ 28 พ.ค. 2563 จะได้รับการโอนเงินวันที่ 1 มิ.ย. 63 โดยจะทบให้เป็น 3 เดือน คือรอบของเดือน เม.ย.+ พ.ค.และ มิ.ย. รวม 15,000 บาท

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ที่สถานะเปลี่ยน วันที่ 29-31 พ.ค. 2563 จะได้รับการโอนเงินภายในวันที่ 5 มิ.ย. โดยรับ 15,000 บาทเช่นเดียวกัน

สำหรับวิธีตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน ว่าได้รับเงินมาตรการช่วยเหลือ 5,000 บาท หรือไม่ เพียงทำตาม 3 ขั้นตอน ต่อไปนี้

1. เข้าไปที่ เว็บไซด์ “เราไม่ทิ้งกัน”

2. เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะ (แถบสีเทา)

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเลขโทรศัพท์

วัน/เดือน/ปีเกิด

4. คลิกคำว่า ตรวจสอบสถานะ

อ่านต่อ