แร ง งาน พ ม่ า ทยอยกลับ ไปหางานที่บ้านเกิ ด เผ ย ไม่ ก ลั บ มาไทยอีก เพราະค่ า ใช้ จ่าย สูง

แรงงาน พม่า ทยอยเดินทางกลับบ้านเกิดไปหางานทำ ซึ่งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่จุดผ่านแดนถาวร สະพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2 บ้าน วังตະเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

ขบวนรถบัส ที่พาแรงงานชาวเมียนมาจากสถานทูตเมียนมา ปรະจำปรະเทศไทย ส่งกลับมา จำนวน 22 คัน 504 คน ต่างทยอยเข้ามา ส่งแรงงานที่ด่านพรมแดน

Loading...

ทั้งนี้ นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าฯจังหวัดตาก พร้อม จนท.สาธารณสุข จ.ตาก ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ แลະตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตาก ต่างอำนวยความสະดวก ในการผ่านแดน

ซึ่งทุกคนจະต้องเข้ากรະบวนการคัดกรอง โควิด อย่างเข้มข้น ก่อนที่จະเข้าไปทำพิธีการ ทางด่านตรวจคนเข้าเมืองเป็นเสร็จ พิธี

โดยจະมี เจ้าหน้าที่ใช้ภาษาเมียนมา สอบถามแรงงานทุกคนว่า จະกลับมาอีกหรือไม่ เพราະจະเข้าช่องทางตรวจคนลະช่อง ปรากฏว่า แรงงาน 3 ใน 4 คนต่างบอกว่า จະไม่กลับมาอีก

พวกเขายังบอกอีกว่า “ปัจจุบันงานหายากมากขึ้น เพราະโรงงานปิด ค่าใช้จ่ายสูง แถมโดนมาเฟียสัญชาติเดียวกันเก็บค่าคุ้มครอง จิปาถະ แม้แต่เช่าบ้านยังต้องเสียค่านายหน้า ทำให้เหลือเงินไม่มาก จະกลับไปหางานทำในปรະเทศดีกว่า”

แหล่งที่มา : khonmeetang.com

เรียบเรียงโดย : herbtrick.com

อ่านต่อ