คุณพ่ อพิ ก าร เผ าถ่ านสู้ ชีวิ ต เลี้ ยงลู ก เพียง ลำพั ง

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่น่าชื่นชม และเห็นใจเป็นอย่างมาก สำหรับคุณพ่อที่สู้ชีวิตเพื่อลูก นายชูศักดิ์ ผันกลาง อายุ 52 ปี หนุ่มใหญ่พิการขาลีบ อยู่บ้านเลขที่ 50/2 เขตเทศบาลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยเขาอาศัยอยู่กับลูกชายชื่อ เด็กชายอภินันท์ ยศกลาง หรือ น้องดิว อายุ 11 ปี เพียงลำพัง หลังภรรยาได้เสียชีวิตมานานหลายปีแล้ว ยึดอาชีพเผาถ่านขาย

ซึ่งแต่ละวันจะขับรถสามล้อเครื่องคู่ใจออกไปตัดไม้กับลูกชายเป็นประจำทุกวัน จากนั้น จะนำไม้ที่ตัดมาเผาถ่านแบบชีวะมวลไร้ควัน ขายสร้างรายได้เข้าครัวเรือน โดยแต่ละวันจะเผาถ่านได้วันละ 1 กระสอบ ส่งขายในราคากระสอบละ 50 บาท ทำให้มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 2,000-3,000 บาทเท่านั้น เพราะว่ามีร่างกายที่ไม่แข็งแรงสมบูรณ์เหมือนกับคนอื่น จึงไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่

Loading...

ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ตนได้รับผลกระทบอย่างหนักไม่แตกต่างจากคนอื่น ๆ รายได้จากการขายถ่านตกลง แต่ก็ไม่ท้อ ลุกขึ้นมาตัดไม้เผาถ่านขายเหมือนเช่นเคย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 พออยู่ พอกิน และถึงแม้ร่างกายของตัวเองจะพิการ แต่หัวใจของคนเป็นพ่อ ยังต้องสู้เพื่อครอบครัว นับเป็นชายที่สู้ชีวิตอีกคนหนึ่งท่ามกลางวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด 19 ระบาด ที่ไม่ยอมท้อ หรือรอคอยแต่ความช่วยเหลือจากทางภาครัฐ

เตาเผาถ่าน

คุณลุงสู้ชีวิต

ถ่านของคุณลุง

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง ของการไม่ยอมแพ้ต่อความยากลำบาก

อ่านต่อ