สิ นเชื่ อ ออ มสิน 10,000 บ าท ทำได้ง่ ายแค่ 5 ขั้ นต อ น

เปิด 5 ขั้ นต อ นง่ายๆ สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ต้องการขอสินเชื่อออ มสิน 10,000 บาท รับคน หลังจากพลาดหวังลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท

ธนาคารออ มสิน เปิดให้ลงทะเบียนขอ กู้เงินฉุกเฉิน 10,000 บาท ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร เท่านั้น ซึ่งมีเพียง 5 ขั้ นต อ น สำหรับดำเนินการในเรื่องนี้ โดยผู้ที่มีอาชีพอิสระ จะสามารถยื่นขอสินเชื่อออ มสินได้จนถึงสิ้นปี 2563

Loading...

5 ขั้ นต อ นลงทะเบียนขอสินเชื่อธนาคารออ มสิน

เข้าเว็บไซต์ออ มสิน คลิกที่นี่ เลือ ก คลิกเพื่อลงทะเบียนผู้มีอาชีพอิสระ

เลือ กเงินกู้ 10,000 บาท ดอ กเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน ระยะเวลา 24 งวด (เริ่มชำระงวดแรกในเดือนที่ 7)

กรอ กข้อ มูลส่วนตัว เช่น เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อาชีพ รายได้ ผลกระทบ และเลขที่บัญชีธนาคารออ มสิน

จะมี SMS แจ้งเตือนลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติวงเงินและติดต่อ กลับภายใน 5 วัน ถ้าไม่ได้รับการติดต่อหมายถึงไม่ผ่านเกณฑ์

ลูกค้าได้รับเงินเข้าบัญชี

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อออ มสิน

อายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน และได้รับผลกระทบ เช่น พ่อค้า-แม่ค้า คนขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น

มีถิ่นที่อ ยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
เมื่อรวมอายุผู้กู้ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

อ่านต่อ