กลุ่ มต่ อไ ป เตรี ยมผู กพร้ อมเ พย์

เรียกได้ว่าเดินทางมาสุดโครงการแล้วสำหรับ มาตรการช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก CO VID จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5000 บาทต่อเดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น ซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้ว แต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะ ยกเลิกการลงทะเบียน เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน และยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้

เราไม่ทิ้งกัน

Loading...

ช่วยเหลือกลุ่มอาชีพนอกระบบประกันสังคม เดือนละ 5000 เป็นเวลา 3 เดือน

ล่าสุด นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค. เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 มิ.ย. 2563 นัดประชุมคณะกรรมการ 5000 บาท ที่มีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ในส่วนของกระทรวงการคลัง จะเสนอตัวเลขการช่วยเหลือกลุ่มลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ 1.7 ล้านคน ว่ามีตัวเลขที่ผ่านการณ์คัดกรองเท่าไร ถ้าผ่านเกณฑ์จะจ่าย 5000 บาทให้ 3 เดือน เท่ากับกลุ่มอาชีพอิสระ

กลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จ

นอกจากนี้ จะเสนอแนวทางการกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือในมาตรการอื่น 2.4 ล้านคน ว่าจะช่วยอย่างไร ซึ่งในการช่วยเหลือทั้ง 2 กลุ่มนั้น ต้องไม่ซ้ำซ้อนกันกับการช่วยเหลือและในกลุ่มเกษตร ประกันสังคม และต้องไม่เป็นข้าราชการ

ขอบคุณ กระทรวงการคลัง

อ่านต่อ