ภ าพล่ าสุ ด ห าดบ างแส น ปร ะช าช นแ ห่เที่ ยววันหยุ ดแน่ นห าด

จากสถานการณ์ Covid ที่ส่งผลกระทบต่อสถานทีท่องเที่ยว อย่างเช่นหาดบางแสนจนทำให้หาดต้องปิดไม่ให้ประชาชนเข้าเป็นเวลา 2 เดือนเต็ม ซึ่งเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้เปิดอย่างเป็นทางการเป็นวันแรก แต่ยังไม่มีร้านค้า เตียงผ้าใบให้บริการ และมีประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาหาดบางแสน

ล่าสุด วันนี้ 6 มิ.ย.63 เป็นวันหยุดราชการ ทำให้ประชาชนจำนวนมากแห่เที่ยวบางแสน หาดวอนนภา ทำการจราจรติดหนึบทั้งสาย ท้ายแถวอยู่เกือบถึงถนนสุขุมวิท ขณะที่ถนนเลียบชายหาด มีแท่งแบริเออร์พร้อมจำกัดปริมาณรถชั่วคราว โดยทางด้านเพจ ที่นี่ชลบุรี

Loading...

บางแสนโฉมใหม่ New Normal วันนี้ (3 /6/2020)

ภาพจาก ที่นี่ชลบุรี

ภาพจาก ที่นี่ชลบุรี

ภาพจาก ที่นี่ชลบุรี

ภาพจาก ที่นี่ชลบุรี

ภาพจาก ที่นี่ชลบุรี

ภาพจาก ที่นี่ชลบุรี

ภาพจาก ที่นี่ชลบุรี

ภาพจาก ที่นี่ชลบุรี

ภาพจาก ที่นี่ชลบุรี

เป็นระเบียบมาก

ภาพจาก ที่นี่ชลบุรี

ภาพจาก ที่นี่ชลบุรี

ภาพจาก ที่นี่ชลบุรี

ภาพจาก ที่นี่ชลบุรี

ภาพจาก ที่นี่ชลบุรี

ที่มา ที่นี่ชลบุรี

อ่านต่อ