คว ามเชื่ อโ บร าณ 4 อย่ าง ทำแ ล้ว เงิ นท องไ หลม าเ ท ม า

วันนี้เรามีเคล็ดลับความเชื่อโบราณที่ช่วยให้คุณเก็บเงินอยู่ เงินไม่ไหลออ กจากกระเป๋า เพียงคุณต ามความเชื่อ 4 อย่ างนี้ ก็สามารถที่จะเก็บเงินอยู่ และเงินทองไหลมาเทมา ลองไปทำดูแล้วคุณจะรู้เอง

ความเชื่อ ( อังกฤษ: belief ) หมายถึง การยอมรับว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความจริง หรือมีการดำรงอยู่จริง โดยอาศัยประสบการณ์ตรง การไตร่ตรอง หรือ การอนุมาน

Loading...

1. ถวายข้าวส า รมีน้ำหนักกว่าตัวเรา 1 กิโลกรัม

ต ามความเชื่อโบราณนั้นหากรู้สึกว่าทำอะไรไม่คล่องตัว เก็บเงินไม่ค่อยอยู่เงินรั่วหมด จับจ่ายตลอ ด อาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตนั้น คุณเคยไปยืมเงินใครแล้วยังไม่คืน ให้เเก้ด้วยการถวายข้าวส า รหนักกว่าน้ำหนักของตัวเอง

เช่น หนักหนัก 45 กิโลกรัมก็ถวายข้าวส า รเป็น 46 กิโลกรัมนั่นเอง แต่ถ้าไม่สามารถจะหามาถวายได้ครบในครั้งเดียวก็ให้ทยอยถวายไปจนครบภายใน 3 เดือนก็ได้เหมือนกัน

2. ตักบาตรด้วยข้าวส า รที่ดีที่สุด

หาเวลาตื่นเช้ามาสักวันแล้วตักบาตรด้วยข้าวส า รโดยเลือ กเป็นข้าวส า รที่มีคุณภาพดีที่สุดเท่าที่คุณจะหามาได้ แล้วใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็ถวายอานิสงค์ ซึ่งจะหนุนให้มีกินมีใช้ตลอ ด ทำให้ได้ดี ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ ทำมาหากินได้คล่องตัว

3. ทำซุ้มประตูวัด / ป้ายบอ กทางไปวัด

เป็นการทำบุ ญสร้างซุ้มประตูวัดหรือสร้างป้ายบอ กทางไปวัดก็ได้เหมือนกัน การทำป้ายก็เหมือนกับการบอ กบุ ญให้กับผู้อื่นนั่นเอง ทำแบบนี้จะได้บุ ญใหญ่เหมือนกันนะ ทำให้มีชีวิตที่ดี มีเงินใช้จ่ายตลอ ด

4. ทำ บุ ญ หนุนขึ้นสูง

โดยให้ทำบุ ญเกี่ยวกับการสร้างแท่นประทับพระพุทธรูป รองเท้า ถวายเสื่อ สาด อาสนสงฆ์ เครื่องลาดปู ถนน สะพานเป็นต้น ซึ่งทำให้จะส่ งผลให้หลุด ก ร ร ม ที่มีมาในอดีต ทำให้กลับมาใช้ชีวิตปกติในช าติปัจจุบันโดยไม่มีอะไรมารบกวนการใช้ชีวิต

สำหรับใครที่รู้สึกว่าเก็บเงินอย่ างไรก็ไม่อยู่ มีเท่าไหร่ก็หมดไป พย าย ามเก็บก็มีเรื่องต้องให้เอาเงินก้อนนั้นออ กมาใช้อยู่ดี ก็อย่ าลืมนำเคล็ดลับที่ได้แนะนำไปข้างต้น มาใช้ได้เลย อย่ างน้อยก็ให้เราได้ทำบุ ญบ้างเสริมบารมีให้กับตนเอง

ขอขอบคุณ สบายใจจัง

อ่านต่อ