5 ร า ศี มีทรั พย์ รับ ม ร ด ก ก้อน ใ ห ญ่ ได้เงิ นก อ งให ญ่ ได้ท อ งม ากมี

ห ม อ ดู ชื่อ ที่เผ ยให้รู้เบื้ อ งลึก เ รื่ อ งลับของด ว งโชคลาภ ที่เข้าข่ายจะได้เ ป็ นเศรษฐีใหญ่ รับทรัพย์รัว

สำหรับ 5 ร า ศี ที่จะมีเงินทองเข้าท่วมหั ว งานรุ่งทำอะไรก็ดีไปหม ด จะมีร า ศีของคุณหรือเปล่า รีบไปเ ช็ ค กันเลย

Loading...

อั นดั บ 5 ร า ศีกันย์ เกิดร ะหว่างวันที่ 17 กันย ายนถึง16 ตุลาคม

เ ป็ นร า ศีที่เด่นในเ รื่ อ งของโชคล าภมากที่สุด อาจจะได้ในสิ่งที่ไม่คลาดหวัง โอ ก าสใหม่ เข้าในชีวิต หรือบางอย่างอาจจะได้เกินค าด รวมถึงเ รื่ อ งความรักจะเจอเหตุการ์เซ อร์ไพ รส์

เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว เ รื่ อ งสุขภาพควรร ะมัดร ะวั งคนรอบข้าง ญาติสนิทมิตรส ห าย เนื่องจากด ว งดาวร้ า ยจะไปลงที่คนข้างกายมากกว่า และควรร ะวั งเ รื่ อ งคำพูดก่อนจะรับปากใด

อั นดั บ 4 ร า ศีกุมภ์ เกิดร ะหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ถึง14 มีนาคม

ด ว งดาวร้ า ยออ ก ไปหมดแล้วเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา แถมด ว งดาวเ รื่ อ งความก้าวหน้าและเ รื่ อ งชื่อเสียงเข้ามาแทน

ทำให้ชาวร า ศีจะมีการปร ะสบความสำเร็จแ บ บก้าวกร ะโดด เกินหน้าเกินตาจนคนอื่นอิ จ ฉ า เพราะชาวร า ศีนี้จะมีอิทธพลด้านการเงินเพิ่มมากขึ้น

อั นดั บ 3 ร า ศีพฤษภ เกิดร ะหว่างวันที่ 16 พฤษภาคมถึง14 มิถุนายน

ชาวร า ศีนี้โชคดีสุด เนื่องจาก ด ว งด าวร้ า ยได้ออ ก จากร า ศีพฤษกหมดแล้ว แถมยังมีด ว งดาวที่ดีเข้ามาอีกเหมือนโชค 2 ชั้น ยิ่งช่วงท้ายปีจะมาแรงอย่างฉุ ดไม่อยู่เลยทีเดียว โดยเฉพาะ

เ รื่ อ งด ว งดาวของความรักมีฤ กษ์ดีได้แต่งงาน ส่วนพวกที่ยังไร้คู่ก็เตรียม ส ล ะ โสดได้เลย และเ รื่ อ งการงานเ รื่ อ งเงิน หากได้เริ่มต้นทำงานใหม่ควรใช้เวลาสักนิด แล้วจะ บู ม สุ ด

อั นดั บ 2 ร า ศีตุลย์ เกิดร ะหว่างวันที่ 18 ตุลาคมถึง16 พฤศจิกายน

ชาวร า ศีตุลย์ปีนี้ งานดีเงิ นดีแน่นอน คนที่ยังไม่ได้เริ่มยังจดจ่อ เมื่อต้นปี 62 ที่ผ่านมาจะได้เริ่มแน่นอน เพราะด ว งการเปลี่ยนงานมา แ ร งมาก คนที่อย า กเปลี่ยนงานก็จะได้เปลี่ยน

ถ้าไม่อย า กเปลี่ยนงานก็ยังไม่ได้เปลี่ยน ชาวร า ศีนี้โชคดีที่ผู้หรับผู้ใหญ่รัก คอยช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่ข้าง จนทำให้เราก้าวไปสู่ความมั่นคงในชีวิตม ากขึ้น

อั นดั บ 1 ร า ศีพิจิก เกิดร ะหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายนถึง15 ธันวาคม

เ ป็ นร า ศีที่ชีวิตเปลี่ยนพลิกพลันจากหลังมือเ ป็ นหน้ามือเลยทีเดียว หลังจากเจอดาวเสาs์จัดเต็มมา 2 ปี แต่ล่าสุดปลายปี 62

ดาวเสาs์ได้อ อ ก ไปแล้ว แถมดาวพฤหัสยังย้ายเข้ามาอีก การงานและการเงินจะดีสุด อู้ฟู่มาก และด ว งดาวความรักก็ลงเ อ่ ยกันดีอีก ต่ า งห าก

อ่านต่อ