ศ บ ค.เตรี ยมคล ายล็ อ คเ ฟส 4

จากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ในตอนนี้พบผู้ติดน้อยลงมาก บางวันแทบไม่พบผู้ติดรายใหม่ ล่าสุดวันนี้ 8 มิ.ย. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน แถลงข่าวประจำวันว่า วันนี้มีผู้ติด CO VID รายใหม่จำนวน 7 ราย กลับบ้านเพิ่ม 1 ราย ปัจจัย 5 อันดับแรก ใน 5 สัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 20-24 พบว่า เป็นผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศในแต่ละสัปดาห์ คือ 10 ราย 7 ราย 36 ราย 27 ราย และ 15 ราย รวม 95 ราย

ส่วนสัมผัสผู้ติด CO VID รายก่อนหน้านี้ 5 ราย 5 ราย และ 1 ราย หมดไปในสัปดาห์ที่ 23 รวม 11 ราย ไปสถานที่ชุมชน ตลาดนัด 2 ราย และ 3 ราย รวม 5 ราย หมดไปตั้งแต่สัปดาห์ที่ 22 ขณะที่ 2 สัปดาห์ล่าสุดมาจากคนเดินทางกลับจากต่างประเทศ รวม 77 ราย

Loading...

เวลาเปิดเมืองตอนนี้ เราผ่อนคลายระยะนี้จะจบระยะที่ 3 เข้าสู่ระยะที่ 4 ยังต้อลุ้นอีก 1 สัปดาห์ ถ้าปลายสัปดาห์นี้เรียบร้อยดีก็จะเข้าสู่ระยะที่ 4 ก็จะได้อิสระได้พื้นที่ที่มากขึ้น แต่ทุกคนต้องช่วยกัน ผู้ติด CO VID สะสมทั่วโลกเพิ่มเป็น 7.08 ล้านคนแล้ว โดยเป็นรายใหม่ 111,755 ราย ประเทศไทยยังอยู่อันดับ 81 ของโลก

ผ่อนปรนระยะ3

ขณะที่เกาหลีใต้ยังพบ CO VID กลุ่มก้อนใหม่ต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 กลุ่ม คือ ทำกิจกรรมในโบสถ์ ขายสินค้าตามบ้าน และกลุ่มโรงยิมปิงปอง หลังเกิดการแพร่กระจายในกลุ่มผับและศูนย์กระจายสินค้า อินเดียรายใหม่วันเดียวเกือบ 1 หมื่นคนขณะที่บราซิลวันเดียวเพิ่มขึ้น 3 หมื่นราย รวมเป็น 6.4 แสนราย

รอลุ้นต่อปลายสัปดาห์นี้ ศบค.ถกเตรียมคลายล็อกเฟส 4 หากทุกอย่างเรียบร้อย จะได้อิสระได้พื้นที่ที่มากขึ้น แต่ทุกคนต้องช่วยกัน

อ่านต่อ