สร้ า งฐ าน ะ เปลี่ย นแ นวคิ ดให้เป็ นค นร ว ยได้ ด้ วย 20 วิธี

การที่ใครคนหนึ่งจะสร้างฐานะของตัวเองได้ จากที่ไม่มีอะไรเลยจนกล า ยเป็นคนร ว ยนั้น มันไม่ง่ายเลย หล า ยคนอาจจะคิดว่าขยันทำงาน ขยันเก็บ

ประหยัด เดี่ยวก็มีเองแต่เคยสังเกตุกันไหมค่ะว่าคนที่เขาสร้างฐานะตัวเองได้เร็วนั้นเขาทำอย่างไร วันนี้เรามี 20 แนวคิดที่จะสร้างฐานะให้เป็นคนร ว ยได้มาฝากกัน

1. เมื่อถึงวัยทำงาน ใครเก็บเงินก่อน ร ว ยเร็วกว่าและสิ่งสำคัญ ที่ต้องจำไว้ คือชีวิตที่ไม่มีห นี้ คือชีวิตที่ประเสริฐที่สุด แน่นอนว่าการเก็บเงินเป็นบันไดที่จะก้าว
ไปสู่ความร่ำร ว ยได้ แต่ชีวิตที่ปราศจากห นี้สิน ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญ เพราะจะทำให้เราสบายใจในการ ใช้ชีวิตมากกว่าคนที่ต้องทำงานหาเงิน มาใช้ห นี้ในแต่ละวัน มันเหนื่อยมากนะ

Loading...

2. การทำกิจก ร ร มในรั้วมหาวิทย าลัย นั้นสำคัญมากพอๆกับการคร่ำเคร่งหน้าตำราเรียน เพราะเราจะได้ทำความรู้จักกับคนได้มาก เป็นการสร้างคอนเน็กชั่นในอนาคต

3. หาเป้าหมายในชีวิตให้เจอ โดยเร็วที่สุดเพราะมันจะเป็นเครื่องนำทางของคุณไปตลอ ดชีวิต หากใครเจอทางของตัวเองเร็ว ก็เหมือนได้เริ่มต้นทางของตัวเองได้เร็วกว่าคนอื่น ดังนั้นยิ่งหาเจอเร็วก็จะยิ่งมีเวลาได้ทำต ามเป้าหมายชีวิตตัวเองได้มากขึ้น

4. ไม่ต้องตั้งใจเรียนให้มากจนเกินไป เพราะในชีวิตจริงเขาวัดกันที่ผลงานไม่ใช่ที่เกรด ซึ่งไม่ได้บอ กว่า ไม่ต้องตั้งใจเรียน
เพียงแต่อย ากให้เรียนแบบสนุก อย่ าไปเคร่งเครียดกับมัน มากจนเกินไป เพราะ สุดท้ายแล้ว คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต

ไม่ได้วัดจากการเรียบเพียงอย่ างเดียว แต่คือคนที่รั ก ษ าสมดุลชีวิตในทุกๆด้านได้เป็นอย่ างดี ไม่ว่าจะเป็นด้าน ครอบครัว หน้าที่การงาน การเงิน สุ ข ภ า พ ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

5. เลือ กงานที่เราชอบนั้นใช่ แต่อย่ าลืมด้วยว่า อาชีพนั้นสามารถเลี้ยงดูตัวเราได้จริงหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่ก็อย่ าหลอ กตัวเอง เพราะในโลกความเป็นจริง มันไม่เหมือนที่คิดไว้ ทุกอย่ างต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงด้วยเสมอ

6. ซื้อบ้านก่อน ที่จะซื้อรถ เพราะบ้าน มีแต่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น รถมีแต่มูลค่าลดลง ชื่อก็บอ กอยู่แล้วว่า รถ=ลด ซึ่งก็เป็นความจริง เพราะรถ เมื่อซื้อมาจะมีแต่ราย

จ่าย ทั้งค่าซ่อมบำรุงรั ก ษ า เสียภาษี น้ำมันรถ และอื่นๆ แต่ในทางกลับกัน หากคุณสามารถใช้รถมาช่วยเพิ่มรายได้ให้กับคุณได้มากขึ้น นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

7. อย่ าเป็นศัต รูกับใครก็ต ามบนโลก ใบนี้เพราะคุณจะไม่มีทางรู้ว่า วันหนึ่งเขาอาจจะยิ่งใหญ่มาก จนกลับมาทำร้า ยคุณก็เป็นได้ อย่ าสร้างศัต รูไว้จะดีที่สุด เพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้า คนเหล่านั้นจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราในด้านใดบ้าง การมีมิตรภาพที่ดีให้กัน น่าจะดีที่สุด

8. การเก็บเงินเป็นแค่บันไดขั้นแรกสู่ความร่ำร ว ย แต่ขั้นต่อมา คือ ต้องรู้จักลงทุน เพราะการลงทุนที่ถูกต้องจะช่วยให้เราร ว ยได้เร็ว และปล่อยให้เงินทำงาน เก็บอย่ างเดียวไม่มีทางร ว ยได้แน่นอน ถึงร ว ยก็คงใช้เวลานาน

9. ดอ กเบี้ยบ้านนั้น มหาโห ดมาก รีบใช้ให้หมดโดยเร็วพลัน ก่อนที่จะแก่ แล้วผ่อนไม่ไหว นั่นเป็นเพราะว่ายิ่งอายุมากก็ยิ่งมีโอกาสน้อยลงที่จะทำงาน และสร้างรายได้ดังนั้นตอนยังหนุ่มยังสาว มีเรี่ยวแรง ให้รีบทำงานและใช้ห นี้ให้หมดโดยเร็วซะ

10. คอนเน็คชั่นหรือสายสัมพันธ์ เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆต่อให้เก่งแค่ ไหน ก็สู้การมีเพื่อนเยอะไม่ได้ แน่นอนว่าการอยู่ในสังคม ต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น ดังนั้นการทำตัวให้เป็นที่รักกับทุกคน จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และผู้อื่นพร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอ ดเวลา แม้ในวันที่เราล้มลง

11. ควรมีงานทำมากกว่า 1 งานเพราะความมั่นคงไม่เคยมีบนโลกใบนี้ เราอาจจะคิดว่างานประจำที่เราทำอยู่นั้น มัน มั่นคงที่สุดแล้ว แต่ใครจะรู้อนาคต หากเขา ไ ล่เราออ ก หรือบริษัทปิดตัวลงกระทันหัน ดังนั้นควรหารายได้หล า ยๆทางที่ไม่กระทบกับงานหลัก เพื่อที่อย่ างน้อยเราก็มีรายได้สำรองจากงานอื่น หากวันหนึ่งงานหลักไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราแล้ว

12. อย่ าคิดว่าตัวเองทำอะไรได้ แค่อย่ างเดียวเพราะความสามารถ ของคนเรา มีมากกว่า 1 เสมอ นั่นเป็นเพราะคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำอย่ างใดอย่ างหนึ่ง แต่ทำหล า ยๆอย่ างที่เราต้องการจะทำ และอย ากจะเป็นให้ดีที่สุด

13. การมีแฟน หรือสามีภรรย ายังเลิกกันได้ แต่ความเป็นพ่อแม่ลูกนั้นเลิกกันไม่ได้ เพราะฉะนั้น ควรดูแลพวกเขาให้ดีๆ เราไม่ได้มีเวลาที่จะอยู่กับพ่อแม่ได้ทั้งชีวิต และพ่อแม่ก็ไม่สามารถรอเราได้ทั้งชีวิต เมื่อมีโอกาสได้อยู่กับท่าน จงรีบทำ

14. ก่อร่างสร้างตัวให้ได้เร็วที่สุด ในขณะที่คุณยังมีกำลัง เพราะ การดิ้นรนต่อสู้กับปัญหาต่างๆ ฝ่าฟันอุปสรรคในช่วงอายุมาก ไม่ใช่เรื่องสนุก ยิ่งอายุมากเรี่ยวแรงก็ถดถอย ดังนั้นควรทำซะ ตอนที่ยังมีแรงสู้

15. ออ กเดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่ยังหนุ่มสาวเพราะเมื่อมีครอบครัว การเดินทางจะเป็นเรื่องยุ่งย ากกว่าเดิม ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้มีห่วงมาก ถ้ามีโอกาสก็ควรที่จะรีบไป เพราะถ้าถึงวัยสร้างครอบครัวแล้ว การจะไปไหนแต่ละครั้ง จะเป็นเรื่องใหญ่มาก

16. เลือ กคู่ชีวิต จงคิดให้ดีๆ อย่ าดูแต่ข้อ ดีของเขา แต่ต้องดูด้วยว่า เราสามารถรับข้อเสี ยของเขาได้มากแค่ไหน การมองแต่ข้อ ดีของเขา จะทำให้เรายอมรับข้อเสี ยของเขาไม่ได้ เมื่อเวลานานไป สุดท้ายก็ต้องไปกันคนละทาง ดังนั้นควรศึกษาข้อเสี ยของกันก่อน ว่ายอมรับได้ไหม

17. เมื่อมีโอกาสใดก็ต ามเข้ามาจงอย่ าปฏิเสธ ถึงจะล้มเหลว แต่มันก็คือ ประสบการณ์ เพราะโอกาสไม่ได้มีเข้ามาให้เลือ กได้บ่อยๆ อย่ าปล่อยโอกาสให้ห า ยไปโดยเปล่ าประโยชน์

18. ความสำเร็จที่มากมายแค่ไหน ก็ไม่สามารถทดแทนความล้มเหลวของครอบครัวได้ ครอบครัวเป็นเหมือนกำลังใจสำคัญ ที่จะผลักดันให้คนในนั้น มีพลัง และสู้กับเป้าหมายชีวิต ดังนั้นควรรั ก ษ าครอบครัวให้มีแต่ความสุข

19. ลองหาเวลาอยู่ว่างๆ ไม่ต้องทำอะไรเลยดูบ้าง อย่ าแบกโลกทั้งใบไว้คนเดียวและอีกอย่ าง งานก็ไม่ใช่ทุกอย่ างของชีวิต ควรหาเวลาให้ร่างกายและสมองได้พักผ่อน โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรดูบ้าง

20. สุ ข ภ า พเป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่ง โปรดถนอมตัวเองให้มาก เมื่อยังเป็นวัยรุ่น อย่ าใช้ชีวิตให้หนักเกินไป ต ามที่โบราณว่าไว้ การไม่มีโ ร ค เป็นลาภอัน

ประเสริฐ อย่ ามัวแต่ทำงาน เพื่อหาเงิน มาไว้ รั ก ษ า ตัวย ามแก่

ที่มา verrysmilejung

อ่านต่อ