4 ร าศี ชี วิ ตดีมีโ ช คล าภ มีแ ต่สิ่ งดีๆ เข้ าห า

4 ราศี ชีวิตดีมีโชคลาภ มีแต่สิ่งดีๆ เข้าหา

ร า ศี กรกฎ

Loading...

ชาวร า ศีกรกฎนี ปกติเป็นบุคคลที่เรียบง่าย แม้ดูไม่กระตือรือร้นนัก มองดูไปเรื่อ ยๆ สบายๆเหมือนไม่ยินดีกับใครเท่าไหร่นัก เขาชอบความสงบ รักที่จะมีชีวิตที่อ ยู่อย่ างสบายๆไม่ชอบความเป็นระเบียบ

และเต็มไปด้วยพิธีรีตรองเลย แต่ก็เป็นคนตรงไปตรงมา เป็นคนที่คบหาด้วยแล้วสบายใจ มีน้ำใจและจริงใจจึงเป็นที่รักของใครต่อใคร จริงๆแล้วลึกๆเป็นคนอ่อนหวานและให้ความสำคัญกับความรักความสัมพันธ์มากจนบางครั้งกลายเป็นคนหัวอ่อน ไม่มีจุดยืน ถูกชักจูงไปได้โดยง่าย เพราะเขาไม่ได้ชอบขัดใจใคร

ราศีพิจิก

ในช่วงเวลานีอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดจากความต้องการของคุณเอง ในอีกทางหนึ่ง คุณต้องเลือ กที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้กับชีวิต คุณจะได้รับแรงผลักดันจากผู้ใหญ่ หรือเจ้านายให้ได้รับความสำเร็จ ความก้าวหน้า

หรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหลังจากกลางเดือนไปแล้ว คุณจะมีเกณฑ์ได้เดินทาง ทางด้านการเงิน มีโชคดีได้รับรายได้มากกว่าหนึ่งทาง รายได้พิเศษจากค่าล่วงเวลา หรือได้กำไรจากการลงทุนค่ะ

ราศีพฤษภ

การงาน การเงิน ขอให้คุณทำทุกอย่ างด้วยความรอบคอบ อย่ าประมาทไม่เช่นนั้นอาจจะต้องเข้าไปนั่งแก้ปัญหาแบบชนิดที่เรียกว่า กลืนไม่เข้าคายไม่ออ กค่ะ แต่อย่ างไรก็แล้วแต่คุณจะมีเกณฑ์ที่ดีหลังจากช่วงกลางเดือนนีไปแล้ว

หากคุณไม่เร่งรีบ หรือใจร้อนจนเกินไปจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้มีอำนาจเหนือ กว่า ผู้บังคับบัญชา หรือคนในเครื่องแบบทางด้านการเงิน หากเอ่ยปากขอหยิบยืมเงินจากใครในเดือนนีจะได้รับความช่วยเหลือเข้าหาผู้ใหญ่ไว้ค่ะ เดือนนีจะมีโชคจากผู้ใหญ่ค่ะ

ราศีเมษ

ในเรื่ องของการงาน การเงิน มีโอ กาสที่จะประสบความสำเร็จได้สูง หากคุณได้ใช้ความพย าย ามอย่ างเต็มความสามารถไม่ต้องกังวลหรือเป็นห่วงในเรื่ องนีเลย นับว่าเป็นช่วงที่ได้รับความเอ็นดู

และสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในหลายด้านหากคิดที่จะขยับขย ายกิจการ หรือลงทุนอะไรใหม่ๆ ลงมือทำได้เลยเพราะจะได้ผลตอบรับที่คุ้มค่า มีแววได้เงินก้อนใหญ่อย่ างไม่คาดฝัน เรียกได้ว่าดว งดีจริงๆ

อ่านต่อ