ม.บูรพา ทุ่มง บ 220 ล้ าน ช่ วยนิสิต เดินหน้าพร้อมเปิดเทอม ก.ค. นี้

มหาลัยบูรพาเดินหน้าเปิดภาคเรียน 4 ก.ค. 63 พร้อมออกมาตรการเข้มป้องกัน covid-19 ทุ่มงบประมาณรวม 220 ล้านบาทช่วยเหลือนิสิต ลดค่าเทอมทุกปริญญาทุกหลักสูตรทุกรายการ 10% ลดค่าหอพัก 20% มอบทุนการศึกษา 10,000 ทุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับมาตรการความปลอดภัยในสถานการณ์covid-19

รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาลัยบูรพา เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์covid-19 ดีขึ้นเป็นลำดับ มหาวิทลัยบูรพาจึงมีกำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563

Loading...

โดยจะมีรูปแบบการเรียนการสอนทั้งการสอนปกติในที่ตั้งและการสอนออนไลน์ซึ่งคำนึงถึงลักษณะของรายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิต และมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการออกมาตรการที่ชัดเจนในการป้องcovid-19อาทิ การจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในห้องเรียน ที่นั่ง ทางเดิน และพื้นที่อื่น ๆ อย่างน้อย 1 เมตร

การกำหนดให้ผู้เรียนและผู้สอนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การจัดกิจกรรมชุมนุมที่มีบุคคลจำนวนมากให้ใช้ระบบออนไลน์แทน และในกรณีที่สถานการณ์การcovid-19ทวีความรุนแรงขึ้นอีกจนอาจเป็นอันตรายอธิการบดีอาจพิจารณาสั่งหยุดเรียนเป็นการชั่วคราวตามความเหมาะสมเพื่อให้นิสิตเดินทางกลับบ้านและปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์แทนในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่

ส่วนนิสิตต่างชาติที่ยังไม่ได้เดินทางเข้าในประเทศไทยนั้น ส่วนงานที่ดูแลนิสิตต่างชาติจะจัดให้มีการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์หรือระบบอื่นที่เหมาะสม

รศ.ดร.วัชรินทร์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ มหาลัยบูรพาได้คำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สืบเนื่องจากสถานการณ์การcovid-19จึงจัดสรรงบประมาณจำนวน 220 ล้านบาท เพื่อให้การช่วยเหลือนิสิตในช่วงภาคเรียนที่ 1/2563 ได้แก่

1) การลดค่าเทอม 10% ให้แก่นิสิตทุกระดับปริญญา ทุกหลักสูตร ทุกรายการ

2) การลดค่าหอพักนิสิตภายในมหาวิทยาลัย 20%

3) ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์covid-19 จำนวน 10,000 ทุน

4) สำนักคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบเพื่อรองรับการเรียนการสอนออนไลน์โดยคำนึงถึงการได้รับประโยชน์สูงสุดของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต

5) กองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิตช่วยเหลือกรณีcovid-19

6) มหาลัยได้ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานรองรับมาตรการความปลอดภัยในสถานการณ์covid-19

7) บริการ Internet Package สำหรับนิสิตที่ขาดแคลน และมีความจำเป็นต้องเรียนในรูปแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์covid-19

ขอบคุณข้อมูลจาก แจ้งข่าวชลบุรี

อ่านต่อ