ว่านประจำวันเกิด ความเชื่ อโบราณ ปลูกตรงวันเกิด ช่วยให้เ งิ นทองไหลมาเทมา

ว่านประจำวันเกิด เป็นความเชื่อโบราณที่เชื่อกัน มาย าวนานว่าหากปลูกให้ตรงกับวันที่คุณเกิดจะช่วยให้เ งิ นทองไหลมาเทมา

ช่วยให้เจริญรุ่งเรือง เ งิ นไม่ข า ดมือ ไปดูกันว่าแต่ละวันเกิดจะต้องปลูกว่านอะไรบ้าง

ปกติแล้วคุณจะปลูกต้นไม้มีการเลือ กต้นไม้แบบไหน ซึ่งเราสามารถเลือ กได้หลากหล า ยต ามชอบเลย

Loading...

และวันนี้เรามีเคล็ดลับการเสริม สิ ริ ม ง ค ลแก่ตัวเอง

โดยการปลูก ว่านประจำวันเกิด ซึ่งแต่ละว่านนั้นก็มีความมงคลในตัวเอง สำหรับคนที่อ ย า กจะเอามาปลูกทุกว่านเลยก็ได้

สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ คือ ว่าน มหาลาภ
เหมาะจะปลูกไว้ในหน้าบ้านในช่วงวัน พ ร ะ ขึ้น 6 – 15 ค่ำ พร้อมกับท่องคาถา มหาลาโภคะ วันตุเม 3 ครั้ง จะทำให้ชีวิตได้เจอสิ่งดี ๆ มีเ งิ นทอง โชคลาภต่าง ๆ ไหลเข้ามาไม่ข า ดสายเลย มีเ งิ นใช้จ่ายไม่ข า ดมือ

สำหรับคนเกิดวันจันทร์ คือ ว่านสี่ทิศ
ควรจะปลูกบริเวณทางเข้าหน้าบ้าน ในวันพฤหัสบดีในวันขึ้น 9 – 15 ค่ำ และอ ย่ า ลืมท่องคาถา เห็นหน้า ว า จ า เ อ็ นดู คือ นะโมพุทธายะ 3 จบ เพียงเท่านนี้ก็เสร็จแล้ว ว่านจะช่วยเรียกโชค เสริม ด ว งช ะ ต าให้กับคนปลูก การงานราบรื่น ทำอะไรก็ดีไม่ติดขัด

สำหรับคนเกิดวันอังคารคือ เศรษฐีเรือนนอ ก
และควรปลูกเอาไว้หน้าบ้าน ปลูกในวันอังคารหรือพฤหัสบดีวันขึ้น 4 – 15 ค่ำ พร้อมกับท่องคาถา ‘นะโมพุทธายะ ‘ 3 จบ จะช่วยเสริมด ว ง เรียกโชค ลา ภ ความเป็น มงเป็นคล เรียกเ งิ นทองเข้ามา หนุนให้ร่ำร ว ยยิ่งขึ้น

สำหรับคนเกิดวันพุธ คือ ว่านเสน่ห์จันทร์ขาว
ซึ่งจะปลูกไว้ด้านไหนของบ้านก็ได้ โดยให้ปลูกในวันพฤหัสบดีขึ้น 3 – 15 ค่ำ และท่องคาถา นะโมพุทธายะ 3 จบ จะช่วยในการเสริม เ ม ต ต า ม ห า นิ ย มให้กับตนเอง

สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีคือ ว่านธรณีสาร

โดยจะเอาไปปลูกในมุมไหนของบ้านก็ได้ ปลูกในวันพระขึ้น 3 – 15 ค่ำ และท่องคาถาว่า พุทธัง ธัมมัง สังฆัง นำโชค 3 จบ จะเป็นการเรียกโชคดี มีบารมีสูง เรียกโชคลาภ เ งิ นทองเข้ามา การงานดี มีความเจริญก้าวหน้า

สำหรับคนเกิดวันศุกร์คือ ว่านสี่ทิศ
และควรปลูกไว้หน้าบ้านในวันขึ้น 9 – 15 ค่ำ และท่องคาถา นะโม พุทธายะ 3 จบ ต้นว่านนี้จะช่วยในเรื่องเ ม ต ต าม ห า นิ ย ม ทำมาค้าข า ยรุ่งเรือง ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

สำหรับคนเกิดวันเสาร์คือ ว่านเศรษฐีเรือนใน
ซึ่งปลูกไว้ตรงบริเวณไหนของบ้านก็ได้ต ามสะดวกเลย ปลูกในวันพฤหัสบดี ขึ้น 4 – 15 ค่ำ และท่องคาถา นะโมพุทธายะ 3 ครั้ง

จะช่วยเสริมให้มีความมั่นคง ร่ำร ว ย ดึงดูเ งิ นทองเข้ามาในบ้าน มากขึ้น มีเ งิ นใช้จ่ายไม่ข า ดมือ

ว่านแต่ละชนิดนั้นหาไม่ ย า ก และร า ค าไม่แพงอีกด้วย สามารถหาซื้ อมาปลูกต ามร้านข า ยต้นไม้ทั่วไปเลย หรือบางคนก็อาจจะมีคนข้างบ้านปลูกอยู่จะไปขอซื้ อขอแบ่งกับเขามาก็ได้

ขอขอบคุณ horoscopedaily99

อ่านต่อ