นายกฯ ขอบคุณคนไทยสู้ Covid ไทยฟื้นตัวดีสุดติดอันดับ 2 ข อ งโล ก

วันที่ 14 มิ.ย. 2563 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบคุณพี่น้องคนไทยทุกคนที่ร่วมกันต่อสู้ต่อและป้องกันการแพร่ของ Covid 19 ในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ดัชนี Covid 19 โลก หรือ Global COVID 19 Index (GCI) ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยสมาคม PEMANDU ภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาเลเซีย (MOSTI) และกลุ่มบริษัทซันเวย์ ดำเนินการจัดอันดับ 184 ประเทศ ที่มีการฟื้นตัวจากการแพร่ของ COVID 19 ได้ดีที่สุด โดยผลการจัดอันดับดังกล่าว ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 1 ของเอเชีย และอันดับที่ 2 ของโลก การจัดอันดับจาก 184 ประเทศ เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. ที่ผ่านมา ได้คะแนน 83.32 จาก 100 คะแนน ส่วนอันดับ 1 เป็นของประเทศออสเตรเลีย ได้ 86.34 คะแนน

Loading...

ผลจากการจัดอันดับข้างต้น นายกรัฐมนตรี ขอบคุณพี่น้องคนไทยทุกคน ทุกภาคส่วน ที่มีระเบียบวินัย เข้มแข็งและอดทน ร่วมกันต่อสู้ต่อและป้องกัน Covid 19 จนเป็นตัวอย่างประจักษ์แก่สายตาชาวโลก ทำให้ประเทศไทยได้คะแนนอันดับ 2 จากการการฟื้นตัวดีที่สุดจากการแพร่ของ Covid 19 รัฐบาลทราบดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน แต่ทุกฝ่ายก็ได้ร่วมมือกันเป็นอย่างดีที่จะให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้

นางนฤมล เผยต่อไปว่า GCI อธิบายว่าการจัดอันดับนี้ให้น้ำหนักร้อยละ 70 กับการขับเคลื่อนและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นรายวัน โดยพิจารณาจากจำนวนผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่ต่อประชากร, อัตราการหายป่วยต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ, จำนวนการทดสอบหาเชื้อ ต่อผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน, จำนวนการตรวจสอบหาเชื้อต่อประชากรทั้งประเทศ ส่วนอีกร้อยละ 30 พิจารณาจากข้อมูลทางสถิติที่เก็บรวบรวมมาจากดัชนีความมั่นคงทางด้านสุขภาพโลก (GHS) ที่เกิดขึ้นภายใต้การนำของมหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์ ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์

อ่านต่อ