ก ร มป่ าไม้ เปิ ดให้ประชาชนขอรั บ กล้าไม้พั นธุ์ดี ฟรีทั่ วปร ะเท ศ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งให้ประชาชนผู้สนใจ ขอรับกล้าไม้ได้ฟรี!ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ใกล้บ้านในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ (แยกตามรายภาคด้านล่าง)

ทั้งนี้ จากนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการดูแลป้องกันป่าไม้ให้สมบูรณ์ ทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ร้อยละ 55 ของประเทศ โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลักดันให้ประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ตามที่อยู่อาศัย สถานศึกษา พื้นที่สาธารณะ ตลอดจนในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย ฯลฯ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงฯ จึงได้เชิญชวนประชาชนร่วมปลูกต้นไม้และลงทะเบียนในโครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบ สานสู่ 100 ล้านต้น ภายในปี 2565 ซึ่งเริ่มเมื่อมิถุนายน 2562 พบว่ามีผู้สนใจร่วมปลูกต้นไม้และลงทะเบียนแล้ว 14,963,856 ล้านต้น

Loading...

นางนันทนา บุณยานันต์ โฆษกกรมป่าไม้ กล่าวว่าในปี 2563 นี้ กรมป่าไม้ โดยส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ได้จัดเตรียมเพาะชำกล้าไม้ไว้สำหรับแจก จ่ายให้กับประชาชนจำนวนกว่า 79.9 ล้านกล้า เช่น ไม้สัก พะยูง มะค่าโมง ประดู่ ยางนา มะฮอกกานี ตะเคียน ทอง แดง กระถินลูกผสม กฤษณา ฯลฯ โดย นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้เน้นย้ำว่า กล้าไม้ที่จำนำแจกจ่ายให้ประชาชนนั้นจะต้องเป็นกล้าไม้ที่แข็งแรงมีขนาดเหมาะสมกับการปลูก เพื่อให้ต้นไม้สามารถเจริญเติบโต และมีเปอร์เซ็นต์การรอดตายสูง บวกกับเพื่อเป็นการลดความแออัดในการมาขอรับกล้าไม้ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ดังนั้น จึงขอให้ผู้สนใจ ต้องโทร.ติดต่อขอรับบัตรคิวก่อนที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ใกล้บ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจขอรับกล้าไม้ สอบถามที่สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนเพาะชำกล้าไม้ โทร.02-561-4292 ถึง 3 ต่อ 5551 หรือดูรายละเอียดที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์แต่ละสถานีฯ ซึ่งอัพเดทข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำที่ https://1th.me/NYOJi และอย่าลืมร่วมลงทะเบียนปลูกต้นไม้โครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ผ่าน https://plant.forest.go.th/

หน่วยงานที่ติดต่อ (จองคิว) ขอรับกล้าไม้

ภาคกลาง-ตะวันออก-ตะวันตก

1.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี (ราวุฒิ ทานัน โทร.032-240532,061-467-5170)

2.ศูนย์เพาะชำฯจันทบุรี ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี (สุรนาท ตระกูลน่าเลื่อมใส โทร.062-492-6993, 093-854-8599)

3.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี (ศุภกิจ จันทร์กลั่น โทร.02-977-6858, 094-556 -1623)

4.ศูนย์เพาะชำฯฉะเชิงเทรา อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา (ศุภสิทธิ์ ชุนเชาวฤทธิ์ โทร.038-554519, 081-294-9147, 086-902-8588)

5.สถานีเพาะชำกล้าไม้ชลบุรี ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (สายชล พ่วงทอง โทร.081-834-6416)

6.สถานีเพาะชำกล้าไม้ระยอง ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง (นายอูฐ เชาวน์ทวี โทร.089-125-0205)

7.สถานีเพาะชำกล้าไม้จันทบุรี ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี (สละ เขตรเขื่อน โทร.085-236-5309, 091-716-6933)

8.สถานีเพาะชำกล้าไม้ตราด ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด (ชาตรี ผลทวี โทร.089-014-8991)

9.สถานีเพาะชำกล้าไม้ปราจีนบุรี ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี (สุเทพ พุ่มเทศ โทร.086-818-8269)

10.สถานีเพาะชำกล้าไม้สระแก้ว ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว (เทียนชัย ปรีดา โทร.081-94-8197)

11.สถานีเพาะชำกล้าไม้นครนายก (ทุ่งโพธิ์) ต.ศรีกระอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก (ประสงค์ เกิดแก้ว โทร.081-806-6287)

12.สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาหินซ้อน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา (นิรันดร์ เลิศลักขณาวงศ์ โทร.081-639-4742)

13.สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านนา ต.ศรีกระอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก (วันทนี ลาภะสิทธินุกุล โทร.081-807-6052)

14.สถานีเพาะชำฯกบินทร์บุรี ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (สิริลักษณา สมเพชรโทร.089-986-1831,084-650-8137)

15.สถานีเพาะชำกล้าไม้กาญจนบุรี ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี (ปรางรัตน์ อิทธโยภาสกุล โทร.098-883-6147)

16.สถานีเพาะชำฯพุทธมณฑล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (ธีรพล คุ้มทรัพย์ โทร.089-824-3599)

17.สถานีเพาะชำกล้าไม้สุพรรณบุรี ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี (วีระพงษ์ ปัตแวต โทร.080-586 -1110)

18.สถานีเพาะชำกล้าไม้สมุทรปราการ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ (บรรเจิด ถมปัด โทร.083-424-1919)

19.สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร (ชาติชาย กิมศิริ โทร.089-489-1131)

20.สถานีเพาะชำกล้าไม้เพชรบุรี ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (พงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง โทร.08 1-705-0935, 090-980-9620)

21.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต.ห้วยทราย อ.เมือง (ประภาศ ชาประสม โทร.086-811-9424)

22.สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี (รัชชัย สุทธิมา โทร.090-935 -9159)

23.สวนป่าท่องเที่ยว โครงการฯน้ำกลัดเหนือ-ใต้ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี (ราวุฒิ ทานัน โทร.032-788027,087-021-1879)

24.สถานีเพาะชำฯอุทัยธานี ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี (สมศักดิ์ อินทร์อำนวย โทร.056-222426, 089-856 -7063)

25.สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี (เธียรวิชญ์ มูสิกะวงศ์ โทร.056-222426, 081-636-0178)

26.สถานีเพาะชำกล้าไม้สระบุรี ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี (มงคล วงษ์เนียม โทร.081-869-3314)

27.สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (สำรวย ศักดาเดช โทร.083-143-1111)

28.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง (พิเชษฐ์ โคกขำ โทร.061-616-5119)

29.สถานีเพาะชำกล้าไม้สิงห์บุรี ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี (ชัยนาจ ภู่เพชร โทร.089-741-9006)

30.สถานีเพาะชำกล้าไม้ชัยนาท ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท (พิชัย เหล่าตระกูล โทร.092-635 -6511)

31.สถานีเพาะชำกล้าไม้ลพบุรี ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี (ถนอมพงษ์ สังข์ธูป โทร.097-072-4559)

32.สถานีเพาะชำกล้าไม้พระนครศรีอยุธยา ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา (วนิดา ทองนุช โทร.085-156-4534)

33.สถานีเพาะชำกล้าไม้นนทบุรี ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (สมบัติ ลิบงามเลิศ โทร.081-343-0708) ภาคใต้

34.สถานีเพาะชำกล้าไม้สุราษฏร์ธานี ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี (วรวิทย์ หยูดำ โทร.064-731-9321)

35.สถานีเพาะชำกล้าไม้ระนอง ต.ลำเรียง อ.กระบุรี จ.ระนอง (วิจิตร เกิดสม โทร.081-607-4959)

36.สถานีเพาะชำกล้าไม้ชุมพร ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร (อัมพร ภักดีแก้ว โทร.094-459-7466)

37.สถานีเพาะชำกล้าไม้นครศรีธรรมราช ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช (โสภี บริสุทธิ์ โทร.089-646- 7901)

38.สถานีเพาะชำกล้าไม้ทุ่งสง ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (อาคม ง่านวิสุทธิพันธ์ โทร.095-419 -0099)

39.สถานีเพาะชำกล้าไม้ตรัง ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง (กรุณา ส่งแสง โทร.086-598-5153)

40.สถานีเพาะชำกล้าไม้กระบี่ ต.ทับปริก อ.เมือง (จรัส ช่วยนะ โทร.098-890 -6682)

41.สถานีเพาะชำกล้าไม้พังงา ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา (กฤษฎา สุตน พัฒน์ โทร.062-398-5828)

42.สถานีเพาะชำกล้าไม้ภูเก็ต ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต (สรกฤษณ สิงห์คำ โทร.084-766-7644)

43.สถานีเพาะชำกล้าไม้สตูล ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล (กรภัทร์ ภู่ชยังกูร โทร.074-721391, 074-711039)

44.สถานีเพาะชำกล้าไม้ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี (พินัย ทองเป็นแก้ว โทร.097-359-9454, 088-828-4068)

45.สถานีเพาะชำกล้าไม้นราธิวาส อ.เมือง (วรวิทย์ ไอยรากาญจนกุล โทร.08 9-739-0029)

46.สถานีเพาะชำกล้าไม้ยะลา อ.เมือง (นายกิตติพันธุ์ รัตนวงค์ โทร.089-596-1110)

47.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร (ธัญยธรณ์ อุดมศักดิ์เวชกุล โทร.077-611125, 087-795-1313)

48.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ไพโรจน์ นัครา โทร 0 74-20 5991, 089-732-6221)

49.ศูนย์เพาะชำฯพัทลุง ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง (อภิญญา คงสงค์ โทร.074-841206-7,084-689-3112, 061-696-1653)

50.สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง (วรัญญู ราษฎร์เจริญ โทร.077-35 5890,092-246-2981)

51.ศูนย์วิจัยและพัฒนาป่าไม้ภาคใต้สงขลา ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (วรัญญู ราษฎร์เจริญ โทร.074-388898,092-246-2978)

ภาคเหนือ

52.ศูนย์เพาะชำฯเชียงใหม่ ต.บ้านสหกรณ์ อ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ (อภิระมน ฐิติชยาภรณ์ โทร.053-880793, 086-586-8877)

53.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ต.แม่จั๊ว อ.เด่นชัย จ.แพร่ (ศิริไชย รัตนภาค โทร.054-614273, 061-547-8746)

54.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ (ฉัตรชัย อรรถวิทย์ โทร.064-013 1930, 095-457-2302)

55.สถานีเพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (สยาม อินถาโท โทร.085-625 -4053)

56.สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่แตง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (น้ำฝน เพ็ชรคำ โทร.082-195-2364)

57.สถานีเพาะชำกล้าไม้ลำพูน ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน (อุทัยวุฒิ เสาร์ชัย โทร.081-952-8988)

58.สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่ฮ่องสอน ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (ทนงศักดิ์ แสงประสิทธิ์ โทร.081-955-0421)

59.สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองปาย ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (ยุทธพงษ์ บุตรเนตร โทร.061-796-8944)

60.สถานีเพาะชำกล้าไม้เชียงราย ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย (ธนศักดิ์ วิศิษฐ์ผล โทร.053-779214, 081-950-6631)

61.สถานีเพาะชำกล้าไม้พะเยา ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา (ถวิล จันธิยศ โทร.089-850-8269)

62.สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงป่าเป้า ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (พนัส เชื้อสะอาด โทร.085-705-7029)

63.สถานีเพาะชำกล้าไม้ลำปาง ต.แม่หวด อ.งาว จ.ลำปาง (ชัย จันทราคณสกุล โทร.06-3156-5696)

64.สถานีเพาะชำกล้าไม้อุตรดิตถ์ ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ (ชาติระวี สัญจร โทร.081-879-1722)

65.สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาด ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ (พิเชฐ สำนวน โทร.087-844-6409, 093-164-9463)

66.สถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง (สมควร ห้วยหงส์ทอง โทร.086- 196-5344)

67.สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่ทะ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง (ประกาสิทธิ์ นางวงค์ โทร.080-498-9299)

68.สวนป่าโครงการแม่ป้าย-แม่สอย ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง (พนากิจ สิทธิวีระกูล โทร.097-918-8118)

69.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแพร่ ต.ป่าแมต อ.เมือง (สุภกิจ สืบสุโกศลโทร.081-993-2415)

70.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดน่าน ต.ไชยสถาน อ.เมือง (ลิขิต วงศ์วชิระนนท์ โทร.081-783-3182)

71.สถานีเพาะชำกล้าไม้ลอง ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ (สุวิทย์ จินดาวรรณ โทร.080-122-7530, 091-853-8907)

72.สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงสา ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน (อานันท์ ผาทอง โทร.081-280 -9680)

73.สถานีเพาะชำกล้าไม้ตาก ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก (ศักดิ์สิทธิ์ ขยายเสียง โทร.085-805-2275)

74.สถานีเพาะชำกล้าไม้สุโขทัย ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย (พิสิษฐ สอนไว โทร.086-211- 9304)

75.สถานีเพาะชำกล้าไม้กำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร (อนุวัฒน์ จันทสิทธิ์โทร.086-198-8048, 086-980-8521)

76.สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่สอด หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.5 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก (ศิริศักดิ์ ทะนงรบ โทร.087-054-1735)

77.สถานีเพาะชำฯนครสวรรค์ ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ (ณิชาพัชร์ มูสิกะวงศ์ โทร.056-222426, 089-437-2862)

78.โครงการฯป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ (อัครพงษ์ อำพิน โทร.056-222426, 081-785-6121)

79.สถานีเพาะชำกล้าไม้พิจิตร ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร (ภัทธณัฐ วงศ์อินทร์โทร.056-22 2426, 087-831-3166)

80.สถานีเพาะชำกล้าไม้พิษณุโลก ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก (สุนันทา พลราช โทร.094-546-8030, 089-707-4048)

81.สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ (อนันต์ศักดิ์ รุณทอง โทร. 081-884-0108) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

82.สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านเก่าน้อย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี (สุทธิศักดิ์ สุขเกื้อ โทร.086-355-2979)

83.สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านนาน้ำมัน ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย (เอนก สุขสวัสดิ์ โทร.081-708-4814, 062-269-5353)

84.สวนป่าดงน้อย-ปากปวน ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย (สุรพล จิตต์ดำรง โทร.087-238-6776, 098-121-5644)

85.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู ต.บ้านขาม อ.เมือง (เดชา ภูบัวเพชรโทร.081-057-7419)

86.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองคาย ต.หาดคำ อ.เมือง (กมลวรรณ อุมะมานิต โทร.087-165-5383, 081-729-8090)

87.สถานีเพาะชำฯ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นค.5 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ (กิตติกร สิงตะนะ โทร.095-842-5059)

88.สถานีเพาะชำกล้าไม้สังคมบ้านผาตั้ง ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย (นัฐกาญจน์ พัฒนศักดิ์ โทร.081-260-1285)

89.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนมหมู่ ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง (จุมพล ช่างอินทร์ โทร.042-511505, 087-224-7704)

90.สถานีเพาะชำกล้าไม้สกลนคร ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร (วิเชียร ไทยกิ่งโทร.084-955-3379)

91.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร ต.คำป่าหลาย อ.เมือง (ธีภพ โสมปัดทุม โทร.064-865-8788)

92.สถานีเพาะชำกล้าไม้ขอนแก่น ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น (สุจิตรา อ่อนหวาน โทร.043-267233, 084-428-9362)

93.สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านฝาง บ้านแก่นเฒ่า ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น (ประธาน พุกสุข โทร.063-224-6596)

94.สถานีเพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม (พรศิริ ธิมาไชย โทร.083-456-4866)

95.สถานีเพาะชำกล้าไม้กาฬสินธุ์ ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ (ทวี แก้วภูมิแห่ โทร.081-768-4392)

96.สถานีเพาะชำกล้าไม้ร้อยเอ็ด ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (ไพสิฐ เลิศพุทธิพงศ์พร โทร.081-768-4949)

97.โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 1 ร้อยเอ็ด ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (วิเชียรศักดิ์ เพชรดี โทร.084-034-9455)

98.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง (พิษณุสุทธ สุทธการ โทร.089-849-2407)

99.สถานีเพาะชำฯบุณฑริก โครงการปลูกป่าฯเฉลิมพระเกียรติ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี (ถวิล แผ่นงา โทร.081-967-4665)

100.สถานีเพาะชำกล้าไม้อำนาจเจริญ ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (ไสว คณาเสน โทร.086-141-6997)

101.สถานีเพาะชำกล้าไม้ศรีสะเกษ อ.เมือง (ประธาน ตันรุ่งเรืองกิจ โทร.045-814648, 083-596-2202, 089-645-0011

102.โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 ศรีสะเกษ งานธุรการ: ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษณ์ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

103.หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้บ้านผีผ่วน ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร (ชวน ธีรวุฒิอุดม โทร.045-612877, 081-725-3166)

104.สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองเต็ง-จักราช ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา (ดอน หงส์เหินโทร.081-954-2045)

105.สวนป่ากลางดง ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (ดุสิต กมลพาณิชย์ โทร.084-925-9455)

106.สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากช่อง ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (ภาณุพงศ์ เตชะปักษ์ โทร.082-227-3721)

107.ศูนย์เพาะชำฯนครราชสีมา ถ.นครราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง (ชลลดา ศรีพิมพ์ โทร.044-222201, 081-615-4605)

108.สถานีเพาะชำกล้าไม้สุรินทร์ ต.น้ำเขียว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ (สุรพล กลิ่นพันธุ์ โทร.081-790-4860, 089-580-5152)

109.สถานีเพาะชำกล้าไม้บุรีรัมย์ ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ (อภิรัตน์ พิรุฬห์ โทร.081-321-5965)

110.สถานีเพาะชำกล้าไม้ละหานทราย ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ (สุพบ เทือกจอหอ โทร.091-832-5765)

111.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ ต.ช่อระกา อ.เมือง (สุทธิเวทย์ สามวัง โทร.083-282-6966)

112.สถานีเพาะชำกล้าไม้เทพสถิต ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ (อนา อนาวิโล โทร.089-865-7977)

113.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม (รื่นฤดี วนัสสกุล โทร.043-029998, 064-892-0932)

114.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดยโสธร ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง (สมศักดิ์ วนัสสกุล โทร.045-979978)

115.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี ต.บ้านจั่น อ.เมือง (สุธน กมลบูรณ์ โทร.042-292411, 081-872-7239)

116.ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดสกลนคร ต.ห้วยยาง อ.เมือง (มานะ ศรีวิชัย โทร.087-848-1913)

ขอบคุณข้อมูลภาพ : ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เฟสบุ๊ค กรมป่าไม้

อ่านต่อ