วิธีตรว จสอบเงิ นช่ว ยเหลื อประกันสังคม

พอเริ่มเข้าสู่การแพร่ของ co vid19 ทำให้ทางภาครัฐออกมาตรการต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มต่างๆที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงกองทุนประกันสังคมด้วย โดยมีแผนจะเริ่มทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับสมาชิกที่ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย กรณีการแพร่ของ co vid19 เพื่อเงินช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบปัญหาในช่วงสถานการณ์ co vid19

ภาพจาก เพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Loading...

ล่าสุด เพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ระบุถึงความคืบหน้าของการจ่ายเงินชดเชยรายได้จากการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานไปแล้วกว่า 10 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ระบุว่า มีการยื่นขอใช้สิทธิสะสมไปแล้ว 1598778 ราย ยื่นขอใช้สิทธิรายใหม่ 18704 รายและวินิจฉัยสั่งจ่าย 1555836 ราย รวมเป็นเงิน 10598418 ล้านบาท

ภาพจาก เพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

สำหรับผู้ประกันตนที่ยื่นใช้สิทธิไปแล้วนั้น สามารถติดตามความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือ หรือ คืนเงินชดเชย เงินประกันสังคมได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

1 ดาวโหลดแอพพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า SSOConnect

2 เข้าสู่ระบบ ด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน และกรอกรหัสผ่าน

3 หลังจากที่เข้าระบบได้แล้วให้ เลือกหัวข้อ การเบิกสิทธิประโยชน์ ที่เป็นรูปดาว

4 ระบบจะแจ้งยอดเงินและวันที่อนุมัติสิทธิ

สำหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ตามวิธีข้างต้นค่ะ

ขอบคุณ เพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

อ่านต่อ