คนขับรถควรรู้ ขั้นตอนลงทะเบียนอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

จากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ทำให้หลายหน่วยงานปิดการดำเนินการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ CO VID ซึ่งตอนนี้สถานการณ์การเริ่มนี้ดีขึ้น ไม่พบผู้ติดในประเทศ พบเพียงแค่ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเท่านั้น ทำให้กรมการขนส่งทางบกได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่กระจายนี้ โดยผู้ขับขี่สามารถอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ผ่านทางออนไลน์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

ใบขับขี่

Loading...

1.เข้าไปที่ www.dlt elearning.com กดปุ่ม ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

2.ชมวิดีโอการอบรมตามที่เลือก เมื่อรับชมวิดีโอจนจบ ให้คลิกที่ปุ่ม ขั้นตอนสุดท้าย

3.ยืนยันตัวตน โดยกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่ใบอนุญาตขับรถเพื่อรับผลการอบรม จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เสร็จสิ้น

4.ตรวจสอบผลการอบรม ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ คลิกที่ปุ่ม ตรวจสอบสถานะการอบรมออนไลน์ จากนั้นกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และคลิกที่ปุ่ม ตรวจสอบสถานะ

5.นำผลการอบรมติดต่อสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพและออกใบอนุญาตขับรถได้ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ผ่านการอบรม

สำหรับขั้นตอนลงทะเบียนอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ก่อนนำผลเข้าทดสอบ ออกใบอนุญาต ภายใน 90 วัน

อ่านต่อ