8 ต ำ แ ห น่ งปิ ดท องพ ร ะ ชี วิ ตเจริ ญ เงิ นทอ งมั่ งมี

หล า ยคนคงเคยไปทำบุญที่วัดกัน และจะสังเกตุเห็นได้ว่าจะมีที่ให้เราได้ทำบุญหล า ยจุด ซึ่งจุดหนึ่งที่คนส่วนใหญ่นิยมกันเป็นอย่างมากนั่นคือ ปิดทอง ซึ่งการปิดทององค์พระพุทธรูปนั้น มีหล า ยจุด ที่ให้เรานั้นเลือ กปิดองค์ท่าน วันนี้เรามีวิธีปิดทองให้ถูกต่ำแหน่งมาฝาก เพื่ออานิสงส์ของการทำบุญเราก็ควรปิดให้ถูก เวลาไปวัดทำบุญ ส่วน มากก็จะมีให้ปิดทองพระกัน โดยเราสามารถเลือ กปิดทองได้หล า ยตำแหน่งต ามต้องการเลย…

34 จว เตรี ยมรั บมื อ ฝ น ต กหนั ก น้ำท่ วม

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.63 กรมอุตุฯ พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลาง ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากได้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 6ถึง10 มิ.ย.63 โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ…

ป างช้ างแ ม่สา เตรี ยมเปิ ดให้เข้ าช มฟ รี

จากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ที่มีกการสั่งปิดสถานที่อันตราย ที่ง่ายต่อการแพร่กระจายของ CO VID รวมถึงสถานกที่ท่องเที่ยง ศูนย์รวมความแออัดของประชาชน ซึ่งตอนนี้สถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID เริ่มดีขึ้นแล้ว จึงมีการผ่อนปรนระยะ 3 ทำให้สถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงสวนสัตรที่มีการเปิดให้ท่องเที่ยวได้ ซึ่งที่ปางช้างแม่สา ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เตรียมเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมวิถีความเป็นอยู่ของช้างชมฟรี เที่ยวเชิงอนุรักษ์ อุ่นใจ…

ค น ถื อบัตรค นจ นเ ฮ คลั งเตรี ย มเยี ย วย า 1,000 บาท 3 เดื อน

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือของรัฐ ที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงของการแ พ ร่ร ะบ า ดของโ ค วิ ด-1 9 ได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาทต่อเดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “เราไม่ทิ้งกัน” โดยมีบางกลุ่มที่ได้รับเงินไปแล้ว และยังมีอีกบางกลุ่มที่ยังรอคอยอยู่ล่าสุดกระทรวงการคลัง มีวาระประชุมคณะ กรรมการเยีย ว ย าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไ ว…

7 เหตุผลสบู่ส้มป่อย พี่แม่อ้วน รีเทิร์น บอกต่อปากต่อปากถึงขายดิบขายดี

ช่วงสถานการณ์โควิดที่คนอยู่แต่บ้านออกไปไหนไม่ได้ ดาราส่วนใหญ่ก็ได้รับผลกระทบไปตามๆกัน เพราะงดงานนอกสถานที่ ทำให้หลายคนปรับกลยุทธ์ไลฟ์สดผ่านสื่อโซเซียลให้แฟนได้ทราบความเคลื่อนไหว แต่ในบรรดาทั้งหลายที่ได้ผลกระทบนั้น อ้วน รีเทิร์น ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน ทั้งงานหนังละคร งานพิธีกร ต้องงดยกกองหมด แต่แม่อ้วน หรือ พี่ยอดดอย จากละครเรตติ้งปัง ใบไม้ที่ปลิดปลิว กลับทำการไลฟ์สดผ่านเฟสบุค Anan Semathong ทุกวัน วันละหลายครั้ง ให้กำลังแฟนคลับเอฟซี ทุกคนเข้ามาดูเยอะขึ้นเรืื่อยๆ พี่อ้วน…

เดือ นมิ ถุน าย น คิ ดค่ าไ ฟ ฟ้ าตา มป ก ติ

จากกรณีที่ทาง กฟน.ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาลใช้เกณฑ์เดือน ก.พ.เป็นฐาน เผยผู้ใช้ไฟประเภท 1.1 ได้รับสิทธิค่าไฟฟรี 3 เดือน ส่วนประเภท 1.2 ได้รับส่วนลดค่าไฟของเดือนมี.ค.จนถึงพ.ค. ฟาก กฟภ.เร่งสนองนโยบายรัฐวางมาตรการลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชน ชี้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1.1 ใช้ไฟฟ้าฟรี ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภ 1.1.2 และ 1.2 ขึ้นอยู่กับหน่วยการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน PEA ล่าสุด การคิดค่าไฟฟ้าในเดือนมิถุนายน…

5 ร าศี มีเก ณฑ์เป็ นเ ศ ร ษฐี คิ ดอะไ รไ ว้ก็ส มหวั ง

5 ราศี มีเก ณฑ์เป็นเ ศ ร ษ ฐี คิดอะไรไว้ก็สมหวัง ร า ศีพฤษภ เป็ นคนร า ศีที่เหนื่อ ยนะ กว่าจะได้อะไรมาสักอย่ างหนิ อย่ างเมื่อ 1ปีก่อนนั้น คุณแสนเหนื่อ ยแสนทนเป็นอย่…

ปร าก ฏก ารณ์ หม วกเ มฆสีรุ้ ง เกิ ดเหนื อฟ้ ากรุ งเท พฯ

กลายเป็นอีกภาพที่สร้างความปลกใจให้กับผู้ที่พบเห็นและชาวโซเชียลเป็นจำนวนมาก เมื่อได้มีเพจ NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้โพสต์ภาพปรากฏการณ์เมฆสีรุ้งบนท้องฟ้า ซึ่งในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ หมวกเมฆสีรุ้ง กันสักนิด ภาพเหล่านี้ไม่ใช่ภาพ abstract art ไม่ใช่ CG ไม่ใช่ภาพเนบิวลาจากห้วงอวกาศลึก แต่เป็นภาพจริงที่ถ่ายจากบนพื้นโลกของเรา จากกทม. เมื่อเย็นวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมานี่เอง หากใครที่อยู่แถว กทม. และได้มีโอกาสแหงนหน้ามองขึ้นไปบนฟ้า…

คว ามเชื่ อโ บร าณ 4 อย่ าง ทำแ ล้ว เงิ นท องไ หลม าเ ท ม า

วันนี้เรามีเคล็ดลับความเชื่อโบราณที่ช่วยให้คุณเก็บเงินอยู่ เงินไม่ไหลออ กจากกระเป๋า เพียงคุณต ามความเชื่อ 4 อย่ างนี้ ก็สามารถที่จะเก็บเงินอยู่ และเงินทองไหลมาเทมา ลองไปทำดูแล้วคุณจะรู้เอง ความเชื่อ ( อังกฤษ: belief ) หมายถึง การยอมรับว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความจริง หรือมีการดำรงอยู่จริง โดยอาศัยประสบการณ์ตรง การไตร่ตรอง หรือ การอนุมาน 1….

คุณต ารั บเงิ นจ ากรั ฐมา ลงทุ นซื้ อมั งคุ ดม าข าย

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊ก อลงกรณ์ พยัคฆ์บูรพา ได้โพสต์ช่วยคุณลุงรายหนึ่งขายมังคุด หลังได้รับทราบความเป็นไปของชีวิตลุงว่า ช่วยลุงซื้อหน่อยยอมขาดทุน มังคุด6โล100ช่วยลุงซื้อหน่อยครับ ขายเพื่อเอาทุนคืน เจ้าของรถก็จะยึดคืน ลุงได้เงินของรัฐมา 1 หมื่นบาท นำมาลุงทุนตั้งใจว่าไปรับมังคุดมาจะไปขายที่ตลาดแถวบางประกง ระหว่างทางรถเครื่องพังหลายรายการ หนำซ้ำตอนนี้ก็ป่วยเป็นกระดูกทับเส้น รถก็จะถูกยึดคืน ใครต้องการมังคุดราคาถูกไปช่วยลุงซื้อได้ที่หน้าอู่ชัยยศเซอร์วิสนะครับ ก่อนถึงทางแยกเข้าตลาดหนองชากริมถนนสาย 344 หากมาจากหนองปรือ หนองชากบ้านบึงชลบุรี ซึ่งนั่นทำให้ชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ให้คำมั่นว่าจะไปอุดหนุน…