ข ยั บเ ว ล าเ ค อ ร์ฟิ วแ ล้ ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การโ ค วิ ด-19 โดย พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภา ความมั่นคง แห่งชาติ (สมช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจ เสนอมาตการพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการใน การป้องกันและยับยั้งการแ พ ร่ร ะบ…

บั ต ร ส วั ส ดิ ก า ร แ ห่ ง รั ฐ เ ดื อ น มิ ถุ น า ย น 63 ใ ช้ ไ ด้ 7 สิ ท ธิ

ใกล้เข้าสู่เดือนมิถุนายน 2563 แล้ว ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังคงได้รับเงินช่วยเหลือจากบัตรคนจน เหมือนเดิม โดยวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาได้รับรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กชื่อ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรม ประชาสัมพันธ์ได้โพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความว่า เตรียมใช้เงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน มิ.ย.63 ใช้ได้ 7 สิท ธิโดยเนื้อหาภายในคลิปมีดังนี้…

ยั ง มี โ อ ก า ส ลุ้ น รั บเ งิ น 15,000 เ พี ย ง ก ร อ ก แ บ บ ฟ อ ร์ ม

ต้องบอกเลยว่า ยังไม่หมดหวังซะทีเดียวสำหรับใครที่ไม่ได้รับสิทธิ์ขอรับเงินเยี ย วย าจากโครงการ เราไม่ทิ้งกัน เมื่อล่าสุดกระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ทุกคนยังมีโอกาสยื่นแบบฟอร์มเพื่อขอรับเงินเยียวยาได้ผ่าน 3 ธนาคารของรัฐ โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า กรณีที่หลายคนกด ยกเลิกสิทธิ์ โดยไม่ได้ตั้งใจ หรือ เข้าใจผิดแม้ว่าระบบออนไลน์จะได้มีการปิดการยื่น ทบทวนสิทธิ์ ไปแล้ว แต่ยังมีช่องทางในการร้องเรียนเพื่อรับเงินเยีย วย…

เ งิ น เ ข้ า แ ล้ ว ไ ด้ สิ ท ธิ์ แ ต่ โ อ น เ งิ น ไ ม่ สำเ ร็ จ

วันสุดท้ายของการเปิดให้ร้องทุกข์ โครงการเราไม่ทิ้งกัน ล่าสุด นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เผยว่า สำหรับกรณีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับเงิน 5000 บาทแต่บัญชีผิด โอนเงิน ไม่ได้ ยังคงได้รับสิทธิ์อยู่ไม่ถูกตัดสิทธิ์ แต่ท่านต้องให้ความร่วมมือด้วยการไปผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตร ประชาชน โดยขณะนี้จะโอนเงินให้คนที่บัญชีผิดทุกสัปดาห์ คือ วันอังคารและวันพฤหัสบดี ทางด้าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เผยข้อความว่า สำหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์…

เ ช็ ก บั ญ ชี ด่ ว น วั น นี้ เ งิ น เ ข้ า แ ล้ ว 2 ล้ า นร า ย

วันอังคารที่ผ่านมา 26 พ.ค. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอจ่ายเงินเยีย ว ย ากลุ่มเปราะบาง จำนวน 13 ล้านคน ประกอบด้วย เด็ กแ รกเกิด ถึง 6 ขวบ จากครัวเรือนยากจน ประมาณ 1,450,000 คน ผู้ สู…

เ สี่ ยโบ๊ท เ พ ช รยิ นดี ทุ่ มเงิ นเฉี ย ดล้ า น ช่ว ยรอ บ 3 ให้ 64 ค่ า ยม ว ย

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 บนเฟซบุ๊ก Nuttadaj Vachirarattanawong ของ เสี่ยโบ๊ท ณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ โปรโมเตอร์ใหญ่เพชรยินดี เผยยอดเงินเยียวยารอบที่ 3 ให้กับค่ายมวยกว่า 64 ค่าย เป็นกำลังใจให้พี่น้องนักมวยมีกำลังใจกลับมาทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด หลังจากมาตรการเยียวยาของเพชรยินดีที่มีต่อค่ายมวยในสังกัดทั้งหมด64ค่าย ภาพจาก Nuttadaj Vachirarattanawong ช่วงแรก ปลายเดือนมีนาคม…

วิ ธีโ บ รา ณ แ ค่โ ร ยเก ลื อร อ บบ้ า น ช่ ว ยไ ล่ สิ่ งอั ปม งค ลและสิ่ งไ ม่ ดี ออ กไป

ไม่มีใครไม่รู้จักเกลือ เป็นเครื่องปรุงที่ไว้นำมาปรุงแต่งรสอาหารเพื่อให้ได้รสชาติที่กลมกล่อม ไม่จืดชืด แต่เชื่อว่าหล า ยคนคงรู้แค่ว่ามัน มีรสเค็ม เอาไว้แค่ปรุงอาหารเท่านั้น รู้หรือไม่ว่าเกลือยังสามารถดึงดูดท รั พ ย์ โชคลา ภ ไล่สิ่งไม่ดีออ กไปจากบ้านเราได้ด้วยนะ วันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากเกี่ยวกับการโรยเกลือไว้รอบบ้าน มาฝากกัน จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลย มีความเชื่อในสมัยโบรา ณ ว่าเกลือนั้นสามารถจัดการในเรื่องของสิ่งอั ปม งค…

แ น ะ น ำ วิ ธี ผ่ อ น บ้ า น ใ ห้ ห ม ด ไ ว แ ถ ม ไ ด้ เงิ น คื น ป ร ะ ห ยั ด ตั ง ค์ไ ด้ ห ล า ย แ ส น

ทุกวันนี้จะทำอะไรก็ต้องคิดหน้า คิดหลังให้ดี อย ากได้อะไรก็ต้องคำนวนค่าใช้จ่ายภายในบ้านให้ดี และวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆ มาฝากคนที่ผ่อนบ้านกับธนาคารยังไม่หมด แต่ติดปัญหาเรื่องเงินๆ ทองๆ ที่จะไม่พอส่ ง หากคุณอ่ า นบทความ แนะนำวิธีผ่อนบ้านให้หมดไว แถมได้เงินคืน ประหยัดตังค์ได้หล า ยแสน นี้จนจบรับรองว่าบ้านของคุณจะไม่เป็นบ้านของคนอื่นแน่นอน ในยุคนี้เป็นช่วงข้าวย ากหมากแพง ภาระค่าใช้จ่ายต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่ารถ ค่าโทรศัพท์…

ป๊ อ ก ม า ร์ กี้ และแ ม่ ปุ๊ ก เ ต รี ย ม ก ล่ อ ง ยั ง ชี พ แ จ กคุ ณ แ ม่ ที่ ลำ บ า ก

เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่ใจบุญอีกครอบครัวหนึ่งเลยจ้า สำหรับครอบครัว จิราธิวัฒน์ ซึ่งในครั้งนี้ได้มี ป๊อก ภัสสรกรณ์ และ มาร์กี้ ราศี จิราธิวัฒน์ รวมไปถึง คุณแม่ปุ๊ก อาภัสรา คนสวย มาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วย โดยหนุ่ม ป๊อกได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า ล็อตสองได้ทำการส่งออกไปแล้วนะครับ ครั้งนี้คุณแม่ปุ๊กมาร่วมด้วยช่วยกัน หวังว่าจะช่วยเหลือคุณแม่และน้องๆเด็กเล็กที่ประสบปัญหาลำบากและขาดแคลนของใช้จำเป็นในช่วงนี้ได้ไม่มากก็น้อยนะครับผม ล็อตสองเตรียมมาแล้ว ภาพจาก pokmindset ภาพจาก…

เ ปิ ด โ ฉ ม ห น้ า เ ว็ บไ ซ ค์เ ช็ ค สิ ท ธิ์ ล ง ท ะเ บี ย น รั บ เงิ น 3,000 พ ร้ อ ม วิ ธี ก า ร ท ำ ง่ า ยม า กๆ

จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบจ่ายเงิน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม เดือนละ 1,000 บาท 3 เดือน รวมเป็นเงิน 3,000 บาท วันนี้ทีมงานจึงได้รวมรวม คำ ถาม มาให้ดูกันและโฉมหน้าเว็บไซค์ เช็กสิทธิ์ – ใครได้รับสิทธิ์บ้าง ตอบ ผู้ได้รับสิทธิ์คือ 1. เด็…