ห ลั ง ค ล า ย ล็ อ ก เ ดิ น ท า ง ข้ า ม จั ง ห วั ด

เรียกได้ว่าหลังจากประกาศคลายล็อกระยะ 3 หลายๆคนก็เดินทางกลับบ้านหลังจากไม่ได้กลับไม่ได้เจอหน้าครอบครัว มาหลายเดือน ส่งผลให้จราจรหนาแน่นขึ้น โดยเฉพาะสาย 304 เมื่อวันที่ 30 เพจ เครือสหพัฒน์-แหลมฉบัง ชลบุรี ภาพล่าสุด เดือน มิย ออเดอร์ลูกค้าลด หยุดยาว บางโรงงาน หยุดอาทิตย์เว้นอาทิตย์ ขอบคุณภาพ AAe Anuthida ที่มา เครือสหพัฒน์…

บขส โ ค ร า ช เ งี ย บ เ ห ง า ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร สู้ ไ ม่ ไ ห ว ข า ด ทุ น ต้ อ ง ปิ ด บ ริ ก า ร

มีรายงานว่า ภายในสถานีขนส่งแห่งที่ 2 จ.นครราชสีมา พบว่าที่ชานชาลาอาคารจำหน่ายตั๋วรถโดยสารสาธารณะ สายกรุงเทพ และจังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสาน บรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงา เก้าอี้นั่งรอของผู้โดยสาร ไม่มีคนมานั่ง ช่องการจำหน่ายตั๋วรถโดยสาร ก็ปิดให้บริการจำหน่ายตั๋วทุกบริษัท เนื่องจากทนต่อสภาพ ขาดทุนไม่ไหวแม้ว่าทางรัฐบาลจะได้ประกาศผ่อนปรนระยะที่2 ให้สามารถวิ่งรถสายยาวได้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 แต่ให้จำกัดผู้โดยสาร ด้วยการเว้นระยะนั่งของผู้โดยสารเฉลี่ยคันละประมาณ 20 คนเท่านั้น…

ห นุ่ ม โ พ ส ต์ ขั บ แ ก ร็ บ

เป็นเรื่องราวของหนุ่มขับแกร็บรายหนึ่ง ที่ถึงแม้ว่าหูของเขาจะไม่ได้ยินเสียงแต่ก็ขยันทำมาหากิน เมื่อน้องชายเห็นว่า พี่ชายมาทำงานขับแกร็บกลัวว่าคนที่สั่งอาหารด้วยจะเข้าใจผิด เลยตัดสินใจโพสต์ ข้อความระบุว่า ใครที่เจอพี่แกร๊บ คนนี้ อย่าเข้าใจผิดนะครับ พี่เข า พิ ก ารทางหูครับ พูดไม่ได้ สามารถอ่าน เขียนได้ครับ เป็นพี่ชายแท้ๆ ของผมเองครับ เพึ่งเริ่มงานวันนี้เป็นวันแรก เป็นกำลังใจให้คนสู้งานด้วยนะครับ ที่มา แจกอมยิ้ม

วันสุ ดท้ ายแล้วของก ารทำง าน กลั บไปสู้ต่ อที่บ้ านกัน

จากสถานการณ์ในตอนนี้มีหลายบริษัทที่ต้องปิดตัวลง หรือ ลดจำนวนพนักงานเพื่อความอยู่รอด เช่นเดียวกันกับบริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ซูมิคินไพพ์ โดยเฟซบุ๊กชื่อ Manachai Wngklm‎ ถึง ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า วันสุดท้ายแล้วของการทำงาน กลับไปสู้ต่อที่บ้านกัน บริษัท นิปปอนสตีล แอนด์ซูมิคินไพพ์ โพสต์ดังกล่าว ภาพจาก เฟซบุ๊ก Manachai Wngklm สู้ๆนะคะ ภาพจาก…

ลุงเดิ นม าถาม มีเงิ น 10 บ าทข อซื้ อ 1 ชามได้ไหม ได้ยินคำตอบรีบถ่ ายล งโ ซเชี ยลทั นที

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โลกออนไลน์มีการส่งต่อภาพเรื่องรางของผู้ใช้เพจเฟซบุ๊กชื่อ มีด่านบอกด้วย ระยอง ซึ่งได้โพสต์ภาพของคุณลุงที่กำลังนั่งกินข้าวพร้อมระบุข้อความว่า ลุงมีเงิน 10 บาท ลุงซื้อชามนึงได้มั้ย ภาพจาก เพจเฟซบุ๊ก มีด่านบอกด้วย ระยอง นั่งเลยลุง เดี๋ยวหนูทำให้กิน ลุงยกมือไหว้ ลุงอย่าไหว้หนู อ่านแล้วไม่ต้องชม แค่สงสารแก มีน้องอีก 2…

พื้ นที่สี แ ด ง ฝน ถล่ ม หนั กเต รี ยม พ กร่ ม

กรมอุตุฯ อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้านับตั้งแต่วันที่ 29-30 พ.ค. ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ โดยในภาคเหนือมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกเกิดขึ้นบางพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศลาวและเวียดนาม ทำให้ร่องมรสุมเคลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม และประชาชนในภาคเหนือระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกไว้ด้วย อากาศประเทศไทย…