สดร เ ผยอ าจจ ะไ ด้เห็ นปร ากฏก ารณ์ จัน ท รุ ป ร าค าเ งามั ว

เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่ชื่อว่า จันทรุปราคาเงามัว ที่อาจจะได้เห็นปรากฏการณ์ให้เห็นในช่วงเวลาประมาณ 00:46 วันที่ 5 มิ.ย.-04:04 น.วันที่ 6 มิ.ย. โดยดวงจันทร์เต็มดวงจะสว่างลดลง แต่สังเกตด้วยตาเปล่าได้ย าก ฝนตกเมฆหนา ท้องฟ้าไม่อำนวย โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ องค์การมหาชน สดร. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เผยหลังเที่ยงคืนวันที่ 5…

นั่ งอยูดีๆ ก็ร ว ย แต้ มบุ ญส่ ง ผ ล ให้ร ว ยล้ นฟ้ า ร าวกั บมีค นเอ าเ งิ นใส่พ านมา ว างให้

นั่งอยูดีๆ ก็ร ว ย แต้มบุญส่ง ผ ล ให้ร ว ยล้ นฟ้ า ราวกับมีคนเอาเ งิ นใส่พานมา ว างให้ รว ย แบบ งงๆ คนร าศีพฤษภ ท่านเ…

ร ถเ ร่ งไ ม่ขึ้ น ช่ างเ ลย รื้อท่ อ อ อ กมาดู

เป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชี่ยลส่งต่อกันเป็นจำนวนมากสำหรับ ลูกค้ารายหนึ่งที่นำรถไปซ่อมเพราะรถเร่งไม่ขึ้น จนช่างรื้อออกมาดูปรากฏว่าเจอเต็มๆ ดำเกรียมเลยจ้า เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน เพจ มึงแชร์ยัง ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ลูกค้าบอกรถเร่งไม่ขึ้น ไม่รู้อะไร เข้าไปติด ช่างเลยรื้อท่อออกมาดู ไอฉิบหาย เหี้ยเข้าไปติดจริงๆด้วย มันเข้าไปทำอะไรของมัน โพสต์ดังกล่าว ทำไมมันเร่งไม่ขึ้น โอ้โหเจอเต็มๆเลย เข้าไปทำอะไร เกรียมเลย เรียกได้ว่างานนี้ก็เจอเต็มๆอย่างที่รู้ค้าบอกเลย เข้าไปได้ยังไงเนี่ย…

ภ าพล่ าสุ ด ห าดบ างแส น ปร ะช าช นแ ห่เที่ ยววันหยุ ดแน่ นห าด

จากสถานการณ์ Covid ที่ส่งผลกระทบต่อสถานทีท่องเที่ยว อย่างเช่นหาดบางแสนจนทำให้หาดต้องปิดไม่ให้ประชาชนเข้าเป็นเวลา 2 เดือนเต็ม ซึ่งเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้เปิดอย่างเป็นทางการเป็นวันแรก แต่ยังไม่มีร้านค้า เตียงผ้าใบให้บริการ และมีประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาหาดบางแสน ล่าสุด วันนี้ 6 มิ.ย.63 เป็นวันหยุดราชการ ทำให้ประชาชนจำนวนมากแห่เที่ยวบางแสน หาดวอนนภา ทำการจราจรติดหนึบทั้งสาย ท้ายแถวอยู่เกือบถึงถนนสุขุมวิท ขณะที่ถนนเลียบชายหาด มีแท่งแบริเออร์พร้อมจำกัดปริมาณรถชั่วคราว…

ส รุ ป 2 ม าต รก ารลุ้ น แ จ กเงิ นเที่ ยว

สำหรับที่มีข่าวลือว่าอาจมีมาตรการ แจกเงินเที่ยว ที่หลายๆคนเตรียมรอฟังข่าวดี ซึ่งเตรียมเปิด 2 มาตรการ แจกเงินเที่ยว หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ขณะที่ ททท. เตรียมหารือสรุปทั้งหมดกับคลังอีกครั้งในวันที่ 4 มิ.ย. 2563 ล่าสุด นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. เปิดเผยว่า หลัง ททท.หารือกับกระทรวงการคลังได้ข้อสรุป 2 มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ…

รับผิดชอบต่อหน้าที่ สาวโพสชื่นชมหนุ่มขับฟู้ดไรเดอร์แม้ฝนตกก็ยังต้องส่ง

จากเรื่อง ร า ว ที่แ ชร์ กันอย่างมากในโกออนไลน์ของสาวคนนึงสั่งอาหารมาทานที่บ้าน แต่ขณะที่หนึ่มส่งอาหารมาส่งก็เกิดฝน ต ก กลาสงทาง แต่หนุ่มส่งอาหารก็ไม่ลดละความ พ ย า ยาม ฝ่ า ฝนมาส่ง แม้จะเปียกปอนก็ตาม ทำให้สาวเจ้า รู้สึกผิดโพสขอโท ษ ลงในเฟสบุ๊ค…

เว ล าไ ปท ำบุ ญ ค วรใ ช้ค ำ พู ดอธิ ษฐ านให้ถู กต้ อง ชี วิ ตถึงจะเป็นสุข

เวลาไปทำบุญ ควรใช้คำพูดอธิษฐานให้ถูกต้อง ชีวิตถึงจะเป็นสุข วิถีช า วบุญเรา ชอบทำบุยกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว แต่คุณเคยรู้ไหมว่า เวลาที่คุณไปทำบุญนั้นจะต้องมีคำอธิฐานที่ถูกต้อง คุณถึงจะได้บุญมาก และจะทำให้ชีวิตของคุณมีความสุข วันนี้เรามีบทความ เวลาไปทำบุญ ควรใช้คำพูดอธิษฐานให้ถูกต้อง ชีวิตถึงจะเป็นสุข ไปดูกันว่าคำอธิฐานที่ถูกต้องนั้นต้องกล่าวอย่ างไร ถึงจะได้บุญมาก และชีวิตมีความสุข บุญ หมายถึงการชำระหรือล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใส ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญในงาน มงคล…

ก ร มอุ ตุฯ เตื อ น58 จั งหวั ด เจ อฝ นฟ้ าค ะนอ ง

สำหรับอากาศในประเทศไทยตอนนี้ เอาแน่นอนไม่ได้ เดี๋ยวร้อน หนาว ฝน ในวันเดียวกัน ซึ่งทาง กรมอุตุฯ พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า เตือนมรสุมพัดเข้าไทยภาคอีสาน ตะวันออก ใต้ กทม. ปริมณฑล รวม 58 จังหวัดเจอฝนฟ้าคะนอง กทม.ตกหนักร้อยละ 60 ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม โดยระบุว่า…

แ จ้งก ำหน ดก าร เ ก ณฑ์ทห าร

จากสถานการณ์การการแพร่กระจายของ CO VID ทำให้กำหนดการหรือกิจกรรมต่างๆที่สำคัญต้องเลื่อนออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น รวมถึงการเข้ารับการคัดเลือกทหาร ที่ชายไทยทุกคนต้องเข้าร่วมคัดเลือก เมื่อถึงอายุตามที่กำหนด ล่าสุด พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่กระจายของ CO VID ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา เป็นเหตุผลให้กระทรวงกลาโหมโดยกองทัพบก จำเป็นต้องประกาศเลื่อนการตรวจเลือกทหารกองประจำการจากเดิมที่กำหนดไว้ในระหว่าง 1-12 เมษายน 2563 ออกไปเป็นห้วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 63…

9 คาถ าเดิ นท างไกล ส ว ดก่ อนเดิ นท างแคล้ วคล าด ปลอ ด ภั ย

ทุกวันนี้ทุกๆ คนเดินทางโดยการใช้รถส่วนตัวเป็นส่วน มาก แต่ก็แอบมีความกังวลในใจอยู่ว่าตัวเองจะเดินทางปลอ ดภั ยหรือเปล่า วันนี้เรามีบทความ 9 คาถาเดินทางไกล สวดก่อนเดินทางแคล้วคลาด ป ล อ ด ภั ย มาฝากค่ะ คาถาที่ 1 คาถาป้องกัน ภั ย สวดก่อนออ กเดินทาง…